Umowa stabilizacyjna pomiędzy PiS, LPR i Samoobroną - tekst

Polska Agencja Prasowa SA
14-02-2006, 16:46

Tekst Umowy Stabilizacyjnej podpisanej 2 lutego przez liderów PiS, LPR i Samoobrony,  uzupełniony 13 lutego o protokół dodatkowy - punkt 4a.

Tekst Umowy Stabilizacyjnej podpisanej 2 lutego przez liderów PiS, LPR i Samoobrony,  uzupełniony 13 lutego o protokół dodatkowy - punkt 4a.

        Umowa Stabilizacyjnapomiędzy Ligą Polskich Rodzin, Prawem i Sprawiedliwością oraz  Samoobroną Rzeczypospolitej Polskiej        z dnia 02 lutego 2006 r.

    Celem porozumienia jest zapewnienie Polsce stabilizacji politycznej, w szczególności zaś umożliwienie niezbędnych dziś efektywnych działań zmierzających do naprawy państwa i podjęcia polityki gospodarczej zapewniającej wzrost i jednoczesne rozwiązywanie najboleśniejszych problemów społecznych dzisiejszej Polski, tj. problemu nędzy, bezrobocia, braku mieszkań dla rodzin o przeciętnych i niższych niż przeciętne dochodach, dyskryminacji wsi, w tym kryzysu oświaty wiejskiej, nikłych środków przeznaczonych na kulturę i naukę. Groźnym dla przyszłości Narodu następstwem tych zjawisk jest zmniejszenie liczby ludności, kryzys kultury i poczucia tożsamości jaki dotyka dziś nasz Kraj.

    Osiągnięcie wskazanych wyżej celów wymaga zapewnienia trwałości kierownictwa Sejmu i Senatu, trwałego poparcia dla Rządu, a  szczególnie pewności, iż zostaną przyjęte ustawy o zasadniczym znaczeniu dla procesu naprawy państwa i możliwości prowadzenia nowej polityki gospodarczej. Umawiające się strony dążąc do realizacji nakreślonego wyżej celu postanowiły zawrzeć porozumienie - pakt stabilizacyjny obejmujący następujące punkty:

    1. Umawiające się Strony postanawiają, że bez uzgodnienia polegającego na wyrażeniu zgody przez wszystkie umawiające się Strony nie będą podejmowane działania zmierzające do zmiany Marszałka Sejmu i innych członków Prezydium Sejmu, do odwołania Rady Ministrów, odwołania poprzez wotum nieufności wobec poszczególnych Ministrów oraz zmiany kierownictw Komisji Sejmowych, ani też nie dojdzie do poparcia takich działań podjętych przez podmioty zewnętrzne w jakiejkolwiek formie (tzn. także w formie wstrzymywania się od głosu lub też nieuczestniczenia w głosowaniu przez Posłów należących do Klubów Parlamentarnych umawiających się Stron).

    2. Umawiające się Strony postanawiają, że bez uzgodnienia polegającego na wyrażeniu zgody przez wszystkie umawiające się Strony nie będą podejmowane działania zmierzające do zmiany Regulaminu Sejmu, ani też nie dojdzie do poparcia takich działań podjętych przez podmioty zewnętrzne w jakiejkolwiek formie (tzn. także w formie wstrzymywania się od głosu lub też nie uczestniczenia w głosowaniu przez Posłów należących do Klubów Parlamentarnych umawiających się Stron).

    3. Umawiające się Strony postanawiają poprzeć projekty ustaw przedłożone przez Rząd, Prezydenta RP lub też grupę Posłów, wymienione w załączniku do umowy, który jest jej integralną częścią.

    4. Umawiające się Strony postanawiają, że bez uzgodnienia polegającego na wyrażeniu zgody przez wszystkie umawiające się Strony nie będą składać w Sejmie projektów ustaw nie wymienionych w załączniku, ani też nie będą popierać w żadnej formie (tzn. także w formie wstrzymywania się od głosu lub też nie uczestniczenia w głosowaniu przez Posłów należących do Klubów Parlamentarnych umawiających się Stron),  takich ustaw zgłoszonych przez inne podmioty.

    4a. Zobowiązanie dotyczące punktu 4 dotyczy także poprawek do ustawy.

    5. Porozumienie zostanie ostatecznie podpisane po przeprowadzeniu procedury określonej w Załączniku nr 3.

    6. Integralna częścią umowy są Załączniki nr 1-3.

Prezes Prawa i SprawiedliwościJarosław Kaczyński

Przewodniczący Zarządu GłównegoLigi Polskich RodzinRoman Giertych

Przewodniczący SamoobronyAndrzej Lepper

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Umowa stabilizacyjna pomiędzy PiS, LPR i Samoobroną - tekst