Uproszczenie dla pożyczek w grupie

  • Materiał zewnętrzny
opublikowano: 27-05-2019, 22:00

Od 1 stycznia obowiązują istotne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych.

MAJA SELIGA-KRET, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJASp. z o.o.

DOMINIK RUTA, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Jedną z nich jest wprowadzenie instytucji tzw. bezpiecznej przystani (ang. safe harbour), m.in. w zakresie pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi. Co to oznacza w praktyce?.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnicy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy wartość transakcji jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi przekracza określone progi.

W przypadku transakcji finansowych próg ten wynosi 10 mln zł. Oznacza to, że jeśli łączna wartość finansowania zaciągniętego lub udzielonego podmiotom powiązanym w różnych formach (np. pożyczka, kredyt, emisja obligacji itp.) przekroczy 10 mln zł, wtedy podatnik jest zobowiązany przygotować dokumentację cen transferowych i wykazać, że transakcje te są dokonywane na warunkach rynkowych. W sytuacji gdy podatnik nie ma odpowiednich danych porównawczych albo stosownej analizy zgodności, organ podatkowy może dokonać szacowania przychodów lub kosztów i zastosować sankcyjne stawki opodatkowania (maksymalnie do 49 proc.), jak również sankcje wynikające z kodeksu karno-skarbowego.

W przypadku transakcji finansowych pozyskanie właściwych danych porównawczych może rodzić praktyczne problemy zwłaszcza dla małych i średnich podatników, m.in. z uwagi na koszty dostępu do specjalistycznych baz danych. W związku z tym ustawodawca wprowadził uproszczenie dla transakcji finansowania między podmiotami powiązanymi (pożyczka, kredyt lub emisja obligacji). Zastosowanie się do warunków uproszczenia pozwoli ograniczyć obowiązki dokumentacyjne (dokumentacja cen transferowych nie będzie musiała zawierać uzasadnienia rynkowego charakteru transakcji) i zabezpieczy podatników przed szacowaniem przychodów lub kosztów ze strony organów podatkowych.

Aby skorzystać z tego uproszczenia, należy spełnić łącznie pięć warunków. Oprocentowanie pożyczki powinno być ustalone na podstawie stopy bazowej i marży wskazanych w obwieszczeniu ministra właściwego ds. finansów publicznych i nie jest przewidziana wypłata innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, np. prowizji lub premii. Kolejne warunki do spełnienia — pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat, a łączny poziom zobowiązań podatnika z tytułu kapitału pożyczek zawartych z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych i zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 mln zł. I ostatni — pożyczkodawca nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu w tzw. raju podatkowym.

Rozważając zastosowanie tego uproszczenia, należy pamiętać o tym, że stanowi ono schemat podatkowy wymagający raportowania MDR. Zastosowanie uproszczenia wprowadzonego jednostronnie przez państwo spełnia bowiem definicję tzw. szczególnej cechy rozpoznawczej. Może to skutkować koniecznością raportowania zarówno przez pożyczkobiorcę, jak i pożyczkodawcę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał zewnętrzny

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu