Uszlachetnianie czynne od 1 maja

Małgorzata Napiórkowska, Roman Rosiak
opublikowano: 03-06-2004, 00:00

Z dniem akcesji zmieniły się niektóre przepisy dotyczące procedury uszlachetniania czynnego.

Przepisy krajowe, określające zasady korzystania z procedury uszlachetniania, obowiązujące do 30 kwietnia, w dużej mierze były zgodne z regulacjami wspólnotowymi. Jednakże z dniem akcesji pojawiło się kilka istotnych zmian, m.in.:

- nowe wzory wniosków o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania,

- możliwość uzyskania jednolitego pozwolenia europejskiego w odniesieniu do procedury uszlachetniania czynnego,

- możliwość składania pod pewnymi warunkami wniosków o pozwolenie na korzystanie z procedury w formie elektronicznej (art. 497. ust. 3 RWKC),

- definicja towarów ekwiwalentnych, którymi według WKC są towary wspólnotowe, wykorzystywane zamiast towarów przywożonych, do wytwarzania produktów kompensacyjnych,

- możliwość wydania pozwolenia na procedurę z mocą wsteczną (art. 508 RWKC), która co do zasady ma skutek od dnia złożenia wniosku, jednak w wyjątkowych okolicznościach i pod pewnymi warunkami, może ulec przedłużeniu do roku przed złożeniem wniosku.

Do innych widocznych zmian zaliczyć można również:

- szczegółowe warunki, tzw. warunki ekonomiczne udzielania pozwoleń,

- określenie maksymalnego terminu ważności pozwolenia (zgodnie z art. 507 ust. 3 RWKC — 3 lata),

- określenie, że dla towarów wskazanych w zał. 73 A do RWKC, objętych uszlachetnianiem czynnym, ważność pozwolenia nie może być dłuższa niż 6 miesięcy (art. 507 ust. 4),

- ograniczenie ważności pozwolenia dla mleka i przetworów mlecznych określonych w art. 1 rozp. rady (WE) nr 1255/1999 do 3 miesięcy.

Dwa typy

Artykuł 114 WKC określa dwa typy uszlachetniania czynnego — w systemie zawieszeń i ceł zwrotnych. Obydwa funkcjonowały w polskim prawie celnym. Pozwolenie wydaje się na wniosek osoby, która dokonuje uszlachetniania lub organizuje je. Może ono zostać wydane wyłącznie osobom mającym siedzibę w Unii Europejskiej oraz (na zasadzie wyjątku) spoza UE, wyłącznie w przypadku przywozu o charakterze niehandlowym, o ile towary można zidentyfikować w produktach kompensacyjnych oraz jeżeli spełnione są warunki ekonomiczne. W przypadku powstania długu celnego zasadą jest, że (art. 121 WKC) jego wysokość określa się według elementów kalkulacyjnych z dnia przyjęcia zgłoszenia o objęcie towarów procedurą.

W pozwoleniu określa się także środki i metody identyfikacji towarów przywożonych w produktach kompensacyjnych oraz warunki prawidłowego przebiegu uszlachetniania z użyciem towarów ekwiwalentnych. W wyjątkowych wypadkach mogą być one wyżej przetworzone niż towary przywożone.

Z innych zmian, warto wspomnieć o tym, że zgodnie z art. 124 WKC, system ceł zwrotnych może być stosowany wobec wszystkich towarów, z wyjątkiem sytuacji, gdy w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu:

- przywożone towary podlegają ograniczeniom ilościowym w przywozie,

- korzystają ze środka taryfowego w ramach kontyngentów,

- podlegają przedstawieniu świadectwa przywozowego/wywozowego w ramach wspólnej polityki rolnej,

- refundacja wywozowa lub podatek w wywozie został ustalony dla produktów kompensacyjnych.

Warunkiem zwrotu lub umorzenia należności celnych przywozowych jest wykazanie, że towary dopuszczone do obrotu w systemie ceł zwrotnych zostały, jako produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym, wywiezione, objęte (ze względu na powrotny wywóz) procedurą tranzytu, składu celnego, odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń bądź umieszczone w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

Warunki ekonomiczne

Zgodnie z art. 117 pkt. c) WKC jednym z warunków udzielenia pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego jest spełnienie warunków ekonomicznych. Nie będzie to możliwe, jeżeli będzie ono miało ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów z UE.

W przypadku uszlachetniania czynnego badanie warunków ekonomicznych musi potwierdzić, że nie opłaca się skorzystać ze wspólnotowych źródeł zaopatrzenia z uwzględnieniem kryteriów według załącznika 70 RWKC, m.in.:

- braku towarów produkowanych w UE o tej samej jakości i parametrach technicznych co towary, które mają zostać przywiezione do uszlachetniania oraz

- różnic cen między towarami produkowanymi w UE a planowanymi do przywozu i zobowiązań kontraktowych.

Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy towarów przywożonych wskazanych w załączniku 73 do RWKC (art. 539 RWKC).

Małgorzata Napiórkowska konsultant w zespole podatków pośrednich,

Roman Rosiak menedżer w zespole podatków pośrednich PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Napiórkowska, Roman Rosiak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Firmy / Uszlachetnianie czynne od 1 maja