Uwaga na klauzule niedozwolone

KATARZYNA ZAŃKO
13-07-2012, 00:00

KOMENTARZ

Nawet taka instytucja jak UEFA nie ustrzegła się przed procesem o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Pod lupą Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) znalazło się 25 klauzul zawartych w ogólnych warunkach sprzedaży biletów na EURO 2012. Pozew przeciwko UEFA złożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego zastrzeżenia wzbudziło między innymi postanowienie obligujące konsumenta do zmiany miejsca wskazanego na jego bilecie na mecz, jeżeli zostanie o to poproszony przez określone osoby, nawet bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny. 22 czerwca br. sąd uznał za niedozwolone 19 z 25 zakwestionowanych klauzul.

Właśnie dlatego, opracowując wzorzec umowny (np. regulamin świadczenia usług, ogólne warunki sprzedaży), który będzie wykorzystywany w relacjach z konsumentami, należy uważać, żeby nie zamieścić w nim postanowień niedozwolonych, a więc takich, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Rejestr klauzul, które do tej pory zostały uznane za niedozwolone, prowadzi prezes UOKiK i jest dostępny na stronie internetowej tego urzędu.

Jedną z konsekwencji stosowania wzorca umownego zawierającego chociażby jedno postanowienie niedozwolone jest realne ryzyko procesu sądowego przed wymienionym wyżej Sądem Okręgowym w Warszawie. Krąg podmiotów uprawnionych do wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jest szeroki. Powodem może być każdy, kto według oferty przedsiębiorcy mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą dane postanowienie. Pozew może złożyć również powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, prezes UOKiK oraz każda organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Co więcej, ryzyko związane z wytoczeniem powództwa istnieje nie tylko w czasie, gdy wzorzec zawierający klauzule niedozwolone jest stosowany przez przedsiębiorcę, ale również w ciągu 6 miesięcy po zaniechaniu jego stosowania. Po uprawomocnieniu sie wyroku uwzględniającego powództwo dana klauzula zostaje wpisana do rejestru prowadzonego przez prezesa UOKiK. Przegrany proces wiąże się dla pozwanego z wydatkami, które mogą być dla niego dotkliwe. Zwykle jest on obciążany kosztami procesu, obejmującymi opłatę od pozwu (600 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego, jeśli powód reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika (360 zł). Zdarza się, że w przypadku wzorców zawierających kilka postanowień niedozwolonych wytaczane są oddzielne powództwa w odniesieniu do każdej z klauzul. Wówczas koszty te zasądzane są w odniesieniu do każdej ze spraw odrębnie. Uwzględnić należy również koszt opublikowania prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (70 gr za znak, nie mniej niż 60 zł), który także ponosi strona przegrywająca sprawę.

KATARZYNA ZAŃKO

radca prawny, Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KATARZYNA ZAŃKO

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Uwaga na klauzule niedozwolone