VAT: większy koszt tanich benefitów pracowniczych

LIDIA ADAMEK-BACZYŃSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA, OLGA PALCZEWSKA, senior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA
opublikowano: 10-04-2018, 22:00

Firmy coraz częściej oferują pracownikom dodatkowe pozapłacowe świadczenia w atrakcyjnych cenach.

Pracodawca nabywa określone usługi, np. usługi stołówkowe, karnety rekreacyjno-sportowe czy też świadczenia medyczne, a następnie sprzedaje je pracownikom po cenach niższych niż ich wartość rynkowa, niekiedy nawet za symboliczną złotówkę. Taka forma benefitów pracowniczych ma na celu zwiększenie motywacji do pracy i umocnienie przywiązania do pracodawcy.

Może ona jednak rodzić wątpliwości w zakresie opodatkowania VAT, ponieważ w takim przypadku pracownik ponosi tylko część kosztu świadczenia. Przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się natomiast do czynności odpłatnych częściowo. Pojawia się zatem pytanie, jak ustalić podstawę opodatkowania w odniesieniu do tych świadczeń — czy powinna być nią kwota należna od pracownika, czy może wartość rynkowa tego świadczenia?

Dotychczas pracodawcy oferujący benefity pracownicze po cenie niższej niż ich wartość rynkowa opodatkowywali VAT tylko tę kwotę, którą płacił pracownik. Takie podejście jest jednak coraz częściej kwestionowane przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna nr PT8.8101.92.2016/PBD z 25 kwietnia 2016 r. i nr 0111-KDIB3-2.4012.837.2017.2.EJ z 31 stycznia 2018 r.). Organy podatkowe wskazują, że relacja między pracownikiem a pracodawcą wypełnia znamiona definicji podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W konsekwencji pracodawca oferujący pracownikom świadczenia po cenach niższych od kosztów ich nabycia za podstawę opodatkowania powinien przyjąć wartość rynkową tych świadczeń, a nie cenę, którą płaci pracownik. To niekorzystne dla podatników stanowisko potwierdził również wojewódzki sąd administracyjny w wyroku z 12 października 2017 r. (I SA/Łd 643/17).

Co to oznacza dla podatników? Przede wszystkim konieczność weryfikacji sposobu rozliczania świadczeń pracowniczych. Zakwestionowanie przez organy podatkowe przyjęcia za podstawę opodatkowania kwoty należnej od pracowników, którą często jest symboliczna złotówka, może bowiem rodzić negatywne konsekwencje podatkowe. Pracodawca będzie wówczas zobowiązany do odprowadzenia VAT od wartości rynkowej świadczenia. Wartością tą, co do zasady, jest kwota płacona przez pracodawcę podmiotom zewnętrznym za usługi oferowane pracownikom (np. interpretacja indywidualna nr 1061-IPTPP1.4512.73.2017.1.ŻR z 28 marca 2017 r.).

W rezultacie zakwestionowanie przez organy podatkowe dotychczasowego rozliczenia VAT w tym zakresie może skutkować powstaniem zaległości podatkowej w kwocie VAT wynikającej z różnicy między wartością rynkową świadczenia a kwotą otrzymaną od pracownika. Podatnik będzie wówczas obowiązany do zapłaty tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Należy jednak mieć na uwadze, że określona w interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie sądów administracyjnych metoda ustalania podstawy opodatkowania na podstawie ceny rynkowej dotyczy wyłącznie tych świadczeń, których zakup był finansowany ze środków obrotowych. Oferowanie benefitów, których zakup finansowany jest z ZFŚŚ, pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: LIDIA ADAMEK-BACZYŃSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA, OLGA PALCZEWSKA, senior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu