Vistula <VIST.WA> Raport bieżący Nr 2/2004 - Spłata zadłużenia wobec DF Deutsche Forfait AG

Vistula <VIST.WA> Raport bieżący Nr 2/2004 - Spłata zadłużenia wobec DF Deutsche Forfait AG RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2004 - SPŁATA ZADŁUŻENIA WOBEC DF DEUTSCHE FORFAIT AG Zarząd Vistula S.A. w Krakowie zawiadamia o spłacie zadłużenia spółki wobec DF Deutsche Forfait AG, który w drodze indosu nabył siedem weksli wystawionych lub poręczonych przez Vistula S.A. w związku z realizacją projektu Artisti Italiani o łącznej wartości nominalnej 2 830 867,90 EUR. Do dnia przekazania niniejszego raportu z weksli tych wynikały roszczenia wobec Vistula S.A. na kwotę 2 580 867,90 EUR. Wykup przedmiotowych weksli nastąpił za łączną kwotę 2 173 913,00 EUR, co stanowi pełne zaspokojenie wszystkich roszczeń DF Deutsche Forfait AG wobec Vistula S.A. jakie istniały do chwili wykupu tych weksli i jakie mogłyby powstać w przyszłości z tego tytułu. Środki finansowe z których zostały spłacone wierzytelności wobec DF Deutsche Forfait AG pochodzą w całości z bieżącej działalności operacyjnej Spółki. Dokonana spłata jest zawarciem znaczącej umowy ponieważ wartość wymagalnego zadłużenia wobec tego wierzyciela przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Spłata wierzytelności wobec DF Deutsche Forfait AG jest jednym z głównych elementów konsekwentnie realizowanego przez Zarządu Vistula S.A. planu stopniowej redukcji zadłużenia Spółki wobec głównych wierzycieli finansowych. W ramach tego planu Vistula S.A. w ciągu 2003 roku całkowicie spłaciła swoje zobowiązania wobec Banku Zachodniego WBK S.A. ( 5 mln zł) oraz banku WestLB AG z siedzibą w Dusseldorfie (ok. 1,9 mln Euro) a także zredukowała swoje zadłużenie wobec BRE Bank S.A. (o ok. 3 mln zł) oraz BPH - PBK S.A. (o ok. 2 mln zł). W efekcie tych działań oraz redukcji wierzytelności wobec DF Deutsche Forfait AG całkowita wartość zadłużenia Spółki wobec wierzycieli finansowych została zmniejszona z kwoty ok. 48 mln zł na początku roku 2003 do kwoty ok. 16 mln zł w chwili obecnej, z czego 13 mln zł stanowi kwota zadłużenia wobec BRE Bank S.A. a 3 mln zł przypada na zobowiązania wobec banku BPH - PBK S.A. Sprawa prolongaty spłaty tego zadłużenia jest przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Zarząd Vistula S.A. z obydwoma bankami. Mając na uwadze poprawiającą się sytuację finansową Spółki oraz dokonane do dnia dzisiejszego redukcje stanu zadłużenia Zarząd Vistula S.A. spodziewa się, że w lutym bieżącego roku dojdzie do zawarcia porozumień z bankami BRE Bank S.A. oraz BPH-PBK S.A. W 2004 roku Zarząd przewiduje dalszą redukcję zadłużenia Spółki. Data sporządzenia raportu: 30-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ