Vistula <VIST.WA> Raport bieżący Nr 9/2004 - Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki

Vistula <VIST.WA> Raport bieżący Nr 9/2004 - Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2004 - NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKI Zarząd Vistula S.A. w Krakowie informuje, że w dniu 13 lutego 2004 roku otrzymał zawiadomienie, iż w wyniku nabycia akcji Vistula S.A w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie), CA IB Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie ("CA IB IM"), może w imieniu zleceniodawców, wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula S.A. z akcji zapewniających ponad 5% ogólnej liczby głosów. Ilość nabytych akcji Vistula S.A. - 438.000 sztuk. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki - 9,0%. Liczba głosów z akcji - 438.000 Procentowy udział akcji w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu - 9,0%. CA IB IM zgodnie z umową zawartą z CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza jednocześnie portfelem inwestycyjnym CA IB Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, CA IB Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnego Zarządzania oraz CA IB Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu ("Fundusze") i może reprezentować Fundusze na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula S.A. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ