Czytasz dzięki

W 2010 r. z odnawialnych źródeł ma pochodzić 7,5 proc. energii elektrycznej w Polsce

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 31-08-2005, 16:35

W 2010 r. z odnawialnych źródeł ma pochodzić 7,5 proc. zużywanej w Polsce energii elektrycznej - zakłada raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, zaakceptowany w sierpniu przez rząd. W roku 2005 ma to być 2,2 proc.

W 2010 r. z odnawialnych źródeł ma pochodzić 7,5 proc. zużywanej w Polsce energii elektrycznej - zakłada raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, zaakceptowany w sierpniu przez rząd. W roku 2005 ma to być 2,2 proc.

    Z raportu, do którego dotarła PAP, wynika, że prognozowany wzrost zużycia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) jest jeszcze większy, jeżeli zmierzyć go w wartościach bezwzględnych: z 3,12 terawatogodzin (TWh) w 2005 roku do 11,1 TWh w roku 2010.

    Jak wynika z raportu, największe możliwości kryją się w trzech rodzajach źródeł odnawialnych: biomasie, wietrze i wodzie.

    Energia elektryczna z biomasy ma wynieść około 4 proc. krajowego zużycia. Dla celów energetycznych planuje się wykorzystanie biomasy pochodzącej z upraw energetycznych oraz słomy, a także biomasy odpadowej oraz pochodzącej z osadów ściekowych. Raport przewiduje:- rozwój skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w małych zespołach wytwórczych, wykorzystujących uprawy energetyczne, słomę oraz odpady z rolnictwa i leśnictwa;- zagospodarowanie biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków oraz farm hodowlanych;- termiczne przekształcanie biomasy pochodzącej z odpadów komunalnych.

    Na energię elektryczną z wiatru przypadnie w 2010 r. około 2,3 proc. krajowego zużycia. Przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowych na lądzie i na obszarach morskich. Planowana moc zainstalowana do roku 2010 to blisko 2000 MW.

    Resort zakłada, że energia elektryczna wytworzona z wody wyniesie ok. 1,2 proc. krajowego zużycia. Przewiduje się wzrost zainstalowanej mocy poprzez modernizację już istniejących urządzeń energetycznych przy tych samych stopniach wodnych, modernizację istniejących stopni wodnych z równoczesną budową małych elektrowni wodnych, a także budowę nowych stopni wodnych oraz elektrowni wodnych na innych terenach.

    Raport wspomina również o energii geotermalnej (wykorzystującej naturalne źródła ciepła w skorupie ziemskiej, np. gorącą wodę z podziemnych źródeł), jednak z uwagi na brak doświadczenia z wykorzystaniem tych zasobów w produkcji energii elektrycznej autorzy nie zdecydowali się na zaproponowanie wielkości udziału tej energii w strukturze zużycia. Przewiduje się rozwój wykorzystania energii geotermalnej przede wszystkim w małych obiektach obsługiwanych przez lokalne ciepłownie i elektrociepłownie. Obecnie istniejące rozwiązania w tym zakresie są prototypowe, ale zakładają możliwość rozwoju geotermii w Polsce. Natomiast technologie słoneczne mogą odgrywać istotną rolę praktycznie wyłącznie do produkcji ciepła.

    Planowana struktura udziału poszczególnych rodzajów OZE będzie się różniła od obecnej, jako że na dzień dzisiejszy 90 proc. produkowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pochodzi z wody.

    Raport zawiera informację o planowanym, wynikającym z zapisów jednej z unijnych dyrektyw, udziale energii ze źródeł odnawialnych w energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej. Rekordzistą w roku 2010 ma być Austria: 78,1 proc. energii elektrycznej ma pochodzić z takich źródeł.

    Autorzy raportu zaznaczyli, że cele wyznaczone przez prawo UE mają charakter wskaźnikowy, a nie obligatoryjny. Są one, w myśl wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę UE, zaleceniami. Cele na kolejnych 10 lat mają być publikowane co 5 lat.

    Komisja Europejska, między innymi na podstawie raportów państw członkowskich, przeprowadza okresową ocenę, w jakim stopniu krajowe cele są zgodne z ogólnym celem, określonym dla całej Wspólnoty; zakłada on 12-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii ogółem do roku 2010 z zakładanym 21-proc. udziałem zużycia energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej ogółem we Wspólnocie do 2010 roku - podano w raporcie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane