W marcu spadł Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury

  • PAP
opublikowano: 29-03-2019, 09:01

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł w marcu tego roku o 0,9 pkt. wobec lutego i powrócił do trendów zapowiadających stopniowe osłabienie aktywności gospodarczej - podało w piątek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Jak podkreśliło BIEC w piątkowym komunikacie, WWK "utracił w marcu wartość wzrostu z ubiegłego miesiąca i powrócił do obserwowanych od ponad roku tendencji zapowiadających stopniowe osłabienie aktywności gospodarczej".

Główne czynniki powodujące spadek wskaźnika w tym miesiącu to, jak podano, pogarszająca się sytuacja finansowa firm, "która rzutuje na nastroje menadżerów oraz wyraźnie słabsza koniunktura w Europie, co wpływa na zmniejszony napływ nowych zamówień do polskich producentów".

Według BIEC największy wpływ na spadek wskaźnika miało gwałtowne pogorszenie opinii menadżerów na temat ogólnej sytuacji w zarządzanych przez nich przedsiębiorstwach oraz ocen stanu finansów.

"W większości firm działalność za rok ubiegły została podsumowana i bilanse sporządzone. Wyniki finansowe w wielu przedsiębiorstwach okazały się gorsze od zakładanych, pomimo szeregu działań mających na celu redukcję kosztów prowadzonej działalności gospodarczej" - podkreślono. Znalazło to wyraz zarówno w danych pochodzących z testów koniunktury GUS, jak też kwartalnych danych obrazujących przychody i koszty działalności gospodarczej firm zatrudniających powyżej 50 pracowników - zaznaczyli eksperci BIEC.

Zwrócili uwagę, że szczególnie niekorzystny okazał się ostatni kwartał ubiegłego roku, kiedy przychody firm wzrastały, "lecz jeszcze szybciej rosły koszty prowadzonej działalności, co w ostateczności pogorszyło wyniki finansowe przedsiębiorstw".

Według BIEC perspektywy poprawy koniunktury w firmach produkcyjnych "nie rysują się najlepiej". "Portfel nowych zamówień kurczy się od początku ubiegłego roku. Co prawda tempo spadku zamówień realizowanych na eksport uległo w marcu br. niewielkiemu wyhamowaniu, jednak zamówienia ogółem (eksportowe i realizowane dla krajowych odbiorców) w dalszym ciągu zmniejszają się" - oceniono.

Eksperci Biura zwrócili też uwagę, że wydajność pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych zatrudniających powyżej 50 pracowników pozostała na niezmienionym wobec poprzedniego miesiąca poziomie. "W okresach dobrej koniunktury, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, wydajność pracy powinna rosnąć co najmniej w tempie wzrostu PKB. Jej zbyt powolna poprawa ma bezpośredni związek z niskim poziomem inwestycji sektora prywatnego w nowoczesne maszyny i urządzenia, przy jednoczesnym znaczącym zużyciu obecnie wykorzystywanych mocy wytwórczych" - wyjaśniono.

Zdaniem BIEC perspektywy dla szybkiej poprawy wydajności pracy, a o co za tym idzie wzrostu konkurencyjności naszej oferty towarowej, "nie rysują się zbyt różowo, zwłaszcza w kontekście zamiarów inwestycyjnych przedsiębiorstw".

BIEC przypomniało, że z ostatnich badań ankietowych przeprowadzonych przez GUS wynika, że zaledwie 6 branż, spośród 22, zamierza nakłady te w bieżącym roku zwiększyć w stosunku do wartości nakładów poniesionych w roku poprzednim. Ogólny wskaźnik nakładów inwestycyjnych obejmujący wszystkie branże wzrósł w ciągu ostatniego półrocza nieznacznie (o 2 punkty procentowe), głównie dzięki wyższym zamiarom inwestycyjnym w branży przetwórstwa ropy naftowej - dodano. "Jednak w stosunku do sytuacji sprzed roku spadł o blisko 3 p. proc., a w porównaniu ze skłonnością do inwestowania sprzed dwóch lat jest niższy o ponad 11 punktów procentowych" - podkreślono.

W ocenie Biura zważywszy, że deklaracje przyszłych inwestycji są na ogół zbyt optymistyczne w stosunku do późniejszej ich realizacji, inwestycje, zwłaszcza te dokonywane przez sektor prywatny, "nie będą przyczyniały się ani do wzrostu gospodarczego, ani do przenoszenia gospodarki na wyższy poziom rozwoju i większą jej konkurencyjność".

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane