WaFaPomp <WFAP.WA> zawarcie aneksu do umowy kredytowej i umowy kredytowej

WaFaPomp <WFAP.WA> zawarcie aneksu do umowy kredytowej i umowy kredytowej ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I UMOWY KREDYTOWEJ Raport bieżący Nr 38/2004 Zarząd WAFAPOMP S.A. informuje, że Spółka podpisała 31 grudnia 2003r. z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie Al. Pokoju 1 aneks Nr 3 do umowy o udzielenie kredytu obrotowego w linii kredytowej w złotych z dnia 30 października 2001r. Aneks Nr 3 do umowy o udzielenie kredytu obrotowego w linii kredytowej w złotych ustala, że: 1) wysokość kredytu obrotowego wynosi - 3.500.000,00 zł 2) kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności do 30.12.2004r. 3) oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR plus stałą marżę Banku w wysokości 1,60%. 4) prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi hipoteka kaucyjna do wysokości 4.657.800 zł na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Odlewnicza 1. Zarząd Spółki w raporcie bieżącym Nr 48/2001 z dnia 31.10.2001r. informował o szczegółach zawartej umowy kredytowej. Ponadto Zarząd Spółki podaje, że w dniu 31 grudnia 2003r. zawarł z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie Al. Pokoju 1 umowę o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Zawarta umowa postanawia, że: 1) wysokość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym wynosi do 1.000.000 zł 2) kredyt przeznaczony jest na dofinansowanie bieżącej działalności na okres od 31.12.2003r. do 30.12.2004r. 3) oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M plus stałą marżę Banku w wysokości 1,60%. 4) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi przewłaszczenie materiałów, środków trwałych i wyrobów oraz cesja z polis ubezpieczeniowych dotyczących przedmiotów zabezpieczenia. Zawarte z Bankiem aneks Nr 3 i umowa kredytowa stanowią łącznie umowę znaczącą, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 RRM GPW Data sporządzenia raportu: 31-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ