WARBUD SA zawarcie znaczącej umowy z Gminą Nałęczów

WARBUD SA zawarcie znaczącej umowy z Gminą Nałęczów ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z GMINĄ NAŁĘCZÓW Raport bieżący 85/03 Zarząd Spółki WARBUD S.A. uprzejmie informuje, o zawarciu w dniu 9 grudnia 2003 roku umowy z Gminą Nałęczów na wykonanie projektu i realizację kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy T.Sołdka w Nałęczowie. Wartość przedmiotu umowy wynosi 10.306.720,00 złotych. (netto) Termin zakończenia prac: 30 listopada 2005 roku. Za niewykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie WARBUD S.A. zapłaci karę w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WARBUD S.A. zapłaci ona karę - 30% wartości przedmiotu umowy. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych WARBUD S.A. Data sporządzenia raportu: 10-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ