Warta <WRTA.WA> nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA
opublikowano: 20-12-2002, 17:23

NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI EMITENTA

RB/37/2002

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 grudnia 2002 r. TUiR "WARTA" SA. otrzymało, w trybie art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawiadomienie od Kulczyk Holding S.A. i Euro Agro Centrum S.A.o nabyciu w dniu 18 grudnia 2002 r. przez Euro Agro Centrum S.A.(Spółka) od swojego podmiotu dominującego tj. Kulczyk Hodling S.A. 560.000 akcji TUiR "WARTA" S.A. stanowiących 6,8901% kapitału zakładowego TUiR "WARTA" SA. Nabyte przez Spółkę akcje dają obecnie Spółce prawo do wykonywania 1.061.190 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TUiR "WARTA" SA.i stanowią 13,0565% ogólnej liczby głosów. W wyniku transakcji nabycia 560.000 akcji TUiR "WARTA" S.A., od dnia 18 grudnia 2002 r.Spółka posiada 1.061.190 akcji TUiR "WARTA" SA., które stanowią 13,0565% kapitału zakładowego TUiR "WARTA" SA., dają prawo do wykonywania 1.061.190 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TUiR "WARTA" SA. i stanowią 13,0565% ogólnej liczby głosów. Spółka posiadała przed dokonaniem transakcji nabycia akcji: 501.190 akcji (głosów) tj. 6,1665% kapitału zakładowego (głosów) w TUiR "WARTA" SA.

Zgodnie z art. 145 ust. 5 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Spółka oświadczyła, że zamierza zwiększyć swój udział w TUiR "WARTA" SA. Ogólny stan posiadania akcji TUiR "WARTA" S.A. przez Kulczyk Holding SA i jego podmioty zależne, na dzień 19 grudnia 2002 r. przedstawia się w następujący sposób:

1. Kulczyk Holding SA (podmiot dominujący) posiada 2.395.765 akcji (głosów) tj. 29,4767% kapitału zakładowego, 2. Euro Agro Centrum SA (podmiot zależny) posiada 1.061.190 akcji (głosów) tj. 13,0565%, 3. Warta Investments B.V. (podmiot zależny) posiada 894.042 akcji (głosów) tj. 11,0000%, 4. Bengodi Holding B.V. (podmiot zależny) posiada 408.388 akcji (głosów) tj. 5,0247%. Grupa Kulczyk Holding SA posiada obecnie 4.759.385 akcji (głosów) tj. 58,5579% kapitału zakładowego (głosów) TUiR "WARTA" SA.

Data sporządzenia raportu: 20-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Surowce / Warta &lt;WRTA.WA> nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta