Warta <WRTA.WA> oświadczenie Zarządu Emitenta

Warta <WRTA.WA> oświadczenie Zarządu Emitenta OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA RB/34/2003 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. przedstawia oświadczenie Zarządu Spółki dot.ogłoszonego przez KBC Insurance N.V. wezwania na sprzedaż pozostałych akcji Spółki, po przekroczeniu przez KBC Insurance N.V. 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A.: "KBC Insurnce N.V. jest akcjonariuszem TUiR "WARTA" S.A. oraz współpracuje z TUiR "WARTA" S.A. w branży ubezpieczeniowej od 2000 roku. Transakcja na podstawie której KBC Insurance N.V. stało się większościowym akcjonariuszem TUiR "WARTA" S.A. (powyżej 50%) jest wynikiem swobodnej decyzji akcjonariuszy i w związku z tym pozostaje poza sferą oceny Zarządu spółki. Obowiązek wezwania przez KBC Insurance N.V. do sprzedaży pozostałych akcji TUiR "WARTA" S.A. - po przekroczeniu 50% - wynika wprost z art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 49, poz. 447 z późn. zm.). W tej sytuacji Zarząd TUiR "WARTA" S.A. nie uznaje rezultatów obecnych i przyszłych transakcji KBC Insurance N.V. na akcjach TUiR "WARTA" S.A. za wrogie przejęcie spółki". Data sporządzenia raportu: 09-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ