Warta <WRTA.WA> zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Warta <WRTA.WA> zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI EMITENTA RB/41/2003 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że w dniu 31.12.2003 r. otrzymało w trybie art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadomienie od KBC Insurance N.V.(KBC), z którego wynika że w pierwszym terminie rozliczenia trwającego obecnie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, KBC Insurance N.V.nabyła bezpośrednio 1.923.818 akcji Spółki, stanowiących 23,67% kapitału zakładowego i dających 1.923.818 głosów, stanowiących 23,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na skutek nabycia powyższych akcji, KBC posiada wraz z podmiotami zależnymi - WARTA Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("WIB") i Warta Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("WHB") - łącznie 6.071.426 akcji Spółki, stanowiących 74,70% kapitału zakładowego i dających 6.071.426 głosów, stanowiących 74,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem powyższych akcji KBC posiadała, łącznie z podmiotami zależnymi WIB i WHB 4.147.608 akcji Spółki, stanowiących 51,03% kapitału zakładowego i dających 4.147.608 głosów, stanowiących 51,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W zawiadomieniu otrzymanym od KBC, Spółka została poinformowana,że KBC i Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, których łączy porozumienie, o którym mowa w art. 158a ust. 3 pkt 1 Prawa o publicznym obrocie papierami warościowymi, posiadają bezpośrednio i za pośrednictwem spółek zależnych - WIB i WHB - łącznie 8.071.426 akcji "WARTY", stanowiących 99,31% kapitału zakładowego i dających 8.071.426 głosów, stanowiących 99,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY". Jednocześnie w dniu 31.12.2003 r. Spółka otrzymała w trybie art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadomienie od Kulczyk Holding S.A.(KH), z którego wynika, że w następstwie rozliczenia transakcji przeprowadzonych w związku z zapisem złożonym w ramach publicznego wezwania KBC do zapisywania się na sprzedaż akcji TUiR "WARTA" S.A., w dniu 30.12.2003 r. KH wraz z podmiotami zależnymi, tzn. Euro Agro Centrum S.A. oraz Bengodi Holding B.V., sprzedał łącznie 1.880.449 akcji Spółki, stanowiących 23,14% wszystkich akcji i uprawniających do 1.880.449 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 23,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. KH wraz z podmiotami zależnymi posiadał przed zbyciem 3.880.449 akcji Spółki, które stanowiły 47,74% kapitału zakładowego Spółki, co uprawniało do 3.880.449 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 47,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem KH samodzielnie i z podmiotami zależnymi posiada obecnie 2.000.000 akcji Spółki stanowiących 24,61% kapitału zakładowego Spółki, co uprawnia do 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Data sporządzenia raportu: 31-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ