Warunki zasiedzenia po przekształceniu

Aleksandra Księżyk, radca prawny, dyrektor działu prawnego w Kancelarii Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy
opublikowano: 16-08-2018, 22:00

Zasiedzenie służebności pozwala np. spółce przesyłowej (energetycznej) na uzyskanie trwałego tytułu prawnego do korzystania z części nieruchomości, na której wybudowała swoje urządzenie.

Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego (SN) z 14 grudnia 2017 r. (sygn. V CSK 135/17).

Sąd uznał, że przekształcenie przedsiębiorcy przesyłowego działającego w formie spółki kapitałowej, dokonane na podstawie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) nie wpływa negatywnie na możliwość wspomnianego zasiedzenia. Należy przy tym wykazać, że doszło do przekształcenia i tym samym kontynuacji działalności tego samego podmiotu. Istotą rozpatrywanej sprawy było to, że jeżeli po zakończeniu biegu zasiedzenia dokonano przekształcenia przedsiębiorcy przesyłowego działającego w formie spółki kapitałowej na podstawie wymienionych przepisów, to żądanie stwierdzenia zasiedzenia służebności na jego rzecz obejmuje również żądanie stwierdzenia zasiedzenia na spółkę przekształcaną jako nabywcę prawa.

W przypadku procesów transformacyjnych przeprowadzanych na podstawie K.s.h. większość z nich (podział, połącznie i przyjmowane przez część doktryny przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę, choć jest to pogląd, z którym nie należy się zgadzać) odbywa się na zasadzie sukcesji uniwersalnej (np. w przypadku połączenia — przejęcie w całości innej spółki) lub częściowej (np. w przypadku podziału przez wydzielenie — wydzielenie określonej części, zespołu praw i obowiązków). Przekształcenie jest procesem, w którym zasadniczo dochodzi jedynie do zmiany formy prawnej tego samego podmiotu, dlatego przyjmuje się, że to kontynuacja, a nie sukcesja praw i obowiązków.

W przypadku tzw. „klasycznego” przekształcenia, tj. jednej spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego, nie ma wątpliwości, że zastosowanie znajduje zasada kontynuacji działalności spółki, która w wyniku tego procesu będzie działała nadal, ale w zmienionej formie, przyjmując niejako nową „szatę prawną”. Przekształcenie oznacza zatem zmianę typu spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków. Tożsamość podmiotowa spółek oznacza, że spółka przekształcona nie wstępuje w prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym przysługujące spółce przekształcanej, lecz z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 par. 1 k.s.h.) Innymi słowy, nadal w odniesieniu do tych praw i obowiązków chodzi o tę samą spółkę.

Wyrażona w art. 553 par. 1 K.s.h. zasada kontynuacji obejmuje zarówno prawa i obowiązki prywatnoprawne (art. 553 par. 1 k.s.h.), jak i publicznoprawne (art. 553 par. 2 k.s.h.). Jej działaniem objęta jest także sfera personalna, bo wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 par. 3 kpc). Skoro zatem doszło do przekształcenia spółki przesyłowej (energetycznej) na podstawie art. 551 i nast. K.s.h, to nie powinno być wątpliwości, że pomimo zmienionej formy prawnej podmiotu warunki zasiedzenia zostały zachowane.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Aleksandra Księżyk, radca prawny, dyrektor działu prawnego w Kancelarii Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu