Wawel <WAWL.WA> Korekta do raportu za IV kwartał 2002

Wawel <WAWL.WA> Korekta do raportu za IV kwartał 2002 KOREKTA DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2002 Raport bieżący nr 7/2003 Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. informuje, iż w przesłanym w dniu 14 lutego 2003 r. raporcie za IV kwartał 2002 r. dokonano korekty danych w niżej podanych pozycjach raportu: BILANS - 31.12.2002 r. było II. Aktywa obrotowe 55 089 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 979 3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 979 3.1. c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 979 Aktywa razem 81 200 winno być II. Aktywa obrotowe 54 802 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 692 3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 692 3.1. c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 692 Aktywa razem 80 913 było II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 456 3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 340 3.3. Fundusze specjalne 2 477 Pasywa razem 81 200 winno być II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 169 3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 053 3.3. Fundusze specjalne 2 190 Pasywa razem 80 913 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - 2002 r. (od 01.01.2002 do 31.12.2002) było II. Korekty razem 512 9. Zmiana stanu zobowiązań 734 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 546 D. Przepływy pieniężne netto razem 892 E. Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 892 G. Środki pieniężne na koniec okresu 2 979 winno być II. Korekty razem 225 9. Zmiana stanu zobowiązań 447 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 259 D. Przepływy pieniężne netto razem 605 E. Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 605 G. Środki pieniężne na koniec okresu 2 692 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - IV kwartał 2002 r. (od 01.10.2002 do 31.12.2002) było II. Korekty razem 2 787 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 821 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 182 D. Przepływy pieniężne netto razem 1 885 E. Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 1 885 G. Środki pieniężne na koniec okresu 2 979 winno być II. Korekty razem 2 500 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 534 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 895 D. Przepływy pieniężne netto razem 1 598 E. Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 1 598 G. Środki pieniężne na koniec okresu 2 692 Wykazana korekta wynika z błędnego księgowania. (Zgodnie z pismem KPWiG znak: DSP3-023066/01-1270/2001 z dnia 16 lipca 2001 r.) Data sporządzenia raportu: 21-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ