Wawel <WAWL.WA> Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta

Wawel <WAWL.WA> Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta ZMIANA PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA Raport bieżący nr 13/2004 Zarząd Wawel S.A. informuje, iż otrzymał z Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. informację o przeniesieniu z rejestru sponsora emisji 2 800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki Wawel S.A. (każda akcja daje prawo do 5 głosów na WZA) na rachunek inwestycyjny akcjonariusza nie będącego założycielem emitenta. W związku z zaistniałym faktem, zgodnie z zapisami statutu emitenta w §6, ust. 3 ww. akcje tracą uprzywilejowanie i każda z tych akcji będzie uprawniać do 1 głosu na WZA. Przeniesienie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym na podstawie zgody KPWiG. Ww. akcje stanowiły przedmiot zastawu rejestrowego i zostały przejęte przez zastawnika. Ogólna liczba głosów na WZA Emitenta po dokonaniu zmiany wynosi 2.194.691 głosów. Data sporządzenia raportu: 22-04-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 5 zł / miesiąc
przez pierwsze dwa miesiące
później cena wynosi 79 zł miesięcznie
Cały artykuł mogą przeczytać tylko nasi subskrybenci. Tylko teraz dostęp w promocyjnej cenie.
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ