Ważna data na akcie notarialnym

Agnieszka Janas
opublikowano: 19-06-2007, 00:00

Obrót mieszkaniami przez osoby prywatne obciążony jest kilkoma podatkami. Trzeba też pilnować dat wizyt w urzędzie skarbowym.

Obrót mieszkaniami przez osoby prywatne obciążony jest kilkoma podatkami. Trzeba też pilnować dat wizyt w urzędzie skarbowym.

Dochód ze zbyciamieszkalnia obciążony jest 19-proc. podatkiem dochodowym. Jest należny od kwoty uzyskanej ze sprzedaży, pomniejszonej o udokumentowane koszty nabycia lokalu oraz nakłady, które zwiększyły jego wartość.

— Koszty te podlegają corocznej waloryzacji, wg. zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile lokal mieszkalny był wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, koszty należy skorygować o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych — mówi Katarzyna Klimkiewicz, doradca podatkowy TPA Horwath Sztuba Kaczmarek.

Podatku uniknąć, jeśli sprzedający był zameldowany w lokalu na pobyt stały co najmniej 12 miesięcy przed datą sprzedaży. Informację tę trzeba przekazać urzędowi skarbowemu w ciągu 14 dni od podpisania aktu notarialnego.

Kolejne podatki

Zasady te obowiązują, jeśli mieszkanie zostało nabyte lub oddane do używania po 1 stycznia 2007 r. Jeżeli zakup nastąpił przed tą datą, sprzedaż podlega opodatkowaniu według stawki 10 proc. od kwoty przychodu ze sprzedaży.

— Podatek ten nie jest należny, o ile przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele mieszkalne lub też jeżeli zbycie następuje po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie mieszkania — podkreśla Katarzyna Klimkiewicz.

Transakcja zbycia lokalu mieszkalnego podlega też opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) według stawki 2 proc. Podatnikiem jest nabywca.

Jeśli zbycie dokonane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o VAT) — sprzedaż lokalu mieszkalnego może podlegać opodatkowaniu VAT.

— Standardowa stawka VAT przy sprzedaży nieruchomości wynosi 22 proc. Jeżeli sprzedawane mieszkanie ma być zasiedlone po raz pierwszy, stosuje się stawkę 7 proc.

Dużo kontrowersji przy określaniu stawki podatku VAT powstaje, gdy razem z lokalem sprzedawane jest miejsce w garażu. Powszechnie stosuje się stawkę 22 proc., argumentując, że garaż nie może być uznany za część budynku mieszkalnego.

Uciec od VAT

Sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana przez osobę fizyczną działającą jako podatnik VAT może być zwolniona z tego podatku, o ile spełnione zostaną określone warunki: zbywany lokal spełnia definicję towaru używanego, tj. od końca roku, w którym zakończono jego budowę, minęło 5 lat, i sprzedający nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie lokalu.

Zwolnienie nie może być jednak zastosowane, jeżeli sprzedający poniósł wydatki na ulepszenie lokalu o wartości przekraczającej 30 proc. jego wartości początkowej, i miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków oraz użytkował lokal w okresie krótszym niż 5 lat.

W myśl obowiązujących regulacji obowiązek płacenia podatku PCC nie powstaje, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnej jest podatnikiem VAT lub jest z niego zwolniona. Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Nawet w przypadku sprzedaży zwolnionych z opodatkowania VAT, podatek PCC jest należny w przypadku transakcji, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część.

— A zatem, o ile mieszkanie ma być zasiedlone po raz pierwszy, sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu VAT wg stawki 7 proc. W każdym innym przypadku od sprzedaży lokalu mieszkalnego należne jest 2 proc. PCC — podsumowuje Katarzyna Klimkiewicz

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agnieszka Janas

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Ważna data na akcie notarialnym