We wtorek rząd o ostatecznym projekcie budżetu na 2019 r.

  • PAP
opublikowano: 24-09-2018, 19:17

We wtorek rząd zajmie się m.in. ostatecznym projektem budżetu na 2019 rok, dopuszczającym deficyt w wysokości 28,5 mld zł, a także "Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019–2022" - przewiduje porządek obrad Rady Ministrów.

Projekt budżetu na przyszły rok zakłada, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł; tym samym deficyt nie przekroczy 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest zaplanowany na poziomie 1,8 proc. PKB.

Przygotowując założenia dotyczące dochodów i wydatki budżetu, resort finansów przyjął, że dynamika PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,3 proc. Ministerstwo spodziewa się wzrostu konsumpcji indywidualnej - w ujęciu nominalnym - o 5,9 proc.

Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6 proc. Blisko 7 mld zł zostanie zarezerwowane na waloryzację emerytur i rent.

Projekt przewiduje dalsze finansowanie programu "Rodzina 500 plus", a także programu "Dobry start", którego celem jest "wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków, związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym".

Jak wyjaśnia MF, zaplanowane wydatki uwzględniają też skutki wprowadzenia tzw. małego ZUS dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia; skutki wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej; obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn; waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc.; podwyższonej w 2018 r. renty socjalnej; skutki dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia, a także weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Uwzględnione są również wydatki związane z modernizacją Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, modernizacją Służby Więziennej w latach 2017-2020, finansowaniem potrzeb obronnych, finansowaniem mieszkalnictwa, restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.

Projekt uwzględnia także budżet środków europejskich. Zaplanowano dochody budżetu środków europejskich w wysokości 69,7 mld zł, wydatki 85,3 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15,6 mld zł.

We wtorek rząd zajmie się także "Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019–2022". Dokument przewiduje, że relacja państwowego długu publicznego (wg definicji krajowej) do PKB obniży się z 48,5 proc. w 2017 r. do 47 proc. w 2018 r., a następnie do 46,6 proc. w 2019 r. W horyzoncie „Strategii" w latach 2019-2022 utrzyma się trend spadkowy i na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB ma osiągnąć 40,7 proc.

Zgodnie z planami MF, relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia długu z zastosowaniem średnich kursów walut i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa wyniesie na koniec 2018 i 2019 r. odpowiednio 45,9 proc. oraz 45,4 proc. PKB. Tym samym będzie poniżej progu 48 proc. PKB zawartego w stabilizującej regule wydatkowej. "Strategia" zakłada, że liczona w ten sposób relacja w 2022 r. obniży się do 39,7 proc.

Resort finansów przewiduje, że relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB (wg definicji UE) obniży się z 50,7 proc. na koniec 2017 r. do 49,2 proc. na koniec 2018 r. i 48,9 proc. na koniec 2019 r., a w horyzoncie "Strategii" osiągnie poziom 43,4 proc.

Ministerstwo zakłada, że założony na rok 2019 limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa będzie w ujęciu nominalnym niższy o 1,5 mld zł od poziomu z 2018 r. (29,2 mld zł wobec 30,7 mld zł). W relacji do PKB koszty te obniżą się z 1,46 proc. w 2018 r. do 1,31 proc. w 2019 r. W kolejnych latach przewidywany jest ich spadek do poziomu 1,27 proc. - 1,30 proc. PKB. 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane