Czytasz dzięki

Weź leasing z ARP i spłać leasingi komercyjne

 • Materiał partnera
opublikowano: 22-05-2020, 00:00

To oferta dla firm transportowych, które ucierpiały na skutek pandemii. Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała dla nich specjalny leasing operacyjny z wydłużonym terminem spłaty i 12-miesięczną karencją.

Leasing operacyjny to jeden z trzech elementów tarczy antykryzysowej Agencji Rozwoju Przemysłu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Łącznie w puli jest 1,7 mld zł, co wystarczy — jak szacuje agencja — nawet dla 4 tys. firm.

Zobacz więcej

Przedsiębiorcy z branży transportowej, którzy wskutek pandemii mają kłopoty ze spłacaniem rat leasingowych za tabor, mogą liczyć na wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu. Jest ona gotowa, po spełnieniu odpowiednich warunków, przejąć ich umowy zawarte z komercyjnymi leasingodawcami. [FOT. ADOBESTOCK]

Aby sięgnąć po wsparcie, należy:

 • prowadzić pełną księgowość,
 • prowadzić działalność przez 12 miesięcy,
 • osiągnąć przychody za ostatni okres obrachunkowy na poziomie minimum 4 mln zł,
 • ostatni rok zakończyć dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto,

— w przypadku starania się o leasing działać w branży transportowej. ARP otacza branżę transportową szczególną opieką, ponieważ to ona dotychczas ucierpiała z powodu pandemii. Przed kryzysem miała 16 proc. udziału w przewozach drogowych UE, a w przypadku transportu międzynarodowego aż 25 proc. Teraz ruch transgraniczny praktycznie zamarł, łańcuchy dostaw zostały przerwane.

Na jakich warunkach

Otrzymany leasing operacyjny przedsiębiorca musi przeznaczyć na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Przyznawany jest na pojazdy i/lub naczepy nie starsze niż trzyletnie i powyżej 3,5 tony DMC, a także na autobusy jako pojazcy do przewozów osobowych, powyżej 3,5 tony DMC. Jego kwota może sięgać 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych wynosi do 12 miesięcy, choć przedsiębiorca może wystąpić o krótszy okres. ARP szacuje, że w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą około 111 tys. zł.

Warunki finansowania:

 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu (zależy m.in. od okresu finansowania i zabezpieczeń),
 • opłata wstępna (czynsz inicjalny) — 0 proc.,
 • opłaty manipulacyjne 0 proc.,
 • ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją jest opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat,
 • zabezpieczeniem leasingu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

Jak skutecznie aplikować?

Aby otrzymać finansowanie, do wniosku należy dołączyć e-dokumenty w formacie PDF. Są to:

 • pełne e-sprawozdanie finansowe za 2018 r.,
 • sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za 2018 r.,
 • bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r. wstępny lub pełne sprawozdanie finansowe za 2019 r.,
 • bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał,
 • wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty,
 • plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Plan to dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów i/lub usług. Zintegrowaną częścią planu jest rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020. Dokument powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów, tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji (o ile takie wystąpią), jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, koszty dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów finansowych, kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych,
 • zaświadczenia z ZUS, US (nie starsze niż miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie.

Dokumenty niezbędne do udzielenia leasingu to:

 • promesa dotychczasowego leasingodawcy wskazująca wartość przedmiotu leasingu konieczną do spłacenia na rzecz leasingodawcy w celu zamknięcia dotychczasowej umowy leasingu,
 • dotychczasowa umowa leasingu,
 • dowód rejestracyjny leasingowanego pojazdu,
 • „karta pojazdu” leasingowanego pojazdu,
 • polisa ubezpieczeniowa OC przedmiotu leasingu,
 • polisa ubezpieczeniowa AC przedmiotu leasingu.

Tylko on-line

Proces składania wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami odbywa się przez internet z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku. Po uwierzytelnieniu osoba składająca wniosek wprowadza NIP lub REGON, a dane firmy są automatycznie pobierane przez system z bazy danych GUS. W celu obsługi wniosków i dostarczenia przedsiębiorcom pełnej wiedzy o sposobie aplikacji ARP przygotowała specjalną stronę www.arp-tarcza.pl, na której działa Portal Klienta. Na portalu znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat nowych produktów ARP oferowanych przedsiębiorcom na łagodzenie skutków pandemii. Przedsiębiorca może na portalu zapoznać się z ofertą, wybrać odpowiedni dla siebie produkt, pobrać wniosek, dowiedzieć się, jak go wypełnić i jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Agencja zapewnia, że wszystkie wnioski są rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Beata Tomaszkiewicz

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane