Kolej w trakcie największych inwestycji

aktualizacja: 30-11-2018, 16:35

Piękne i inteligentne dworce, modernizacja linii i rozwój transportu kolejowego - polska kolej jest w trakcie gruntownych zmian technicznych i organizacyjnych, realizując szereg dużych inwestycji.

Inspiracje Pulsu Biznesu