Wiedza + praktyka = sukces

Materiał partnera
opublikowano: 24-06-2018, 22:00

Wartość dofinansowania, które mogą w tym roku otrzymać mikro, małe i średnie firmy w ramach programu Bony na innowacje dla MŚP wynosi 140 mln zł.

Wartość dofinansowania, które mogą w tym roku otrzymać mikro, małe i średnie firmy w ramach programu Bony na innowacje dla MŚP wynosi 140 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs już po raz czwarty. Nowością w tym roku jest wyodrębnienie dwóch etapów. W każdym można uzyskać odrębną pomoc. Pierwsza część to etap usługowy, w ramach którego firmy z sektora MŚP mogą otrzymać pieniądze na opłacenie kosztów współpracy z jednostkami naukowymi. Współdziałanie ma zakończyć się opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Program przeznaczony jest dla firm, które chcą opracować i wdrożyć innowację technologiczną (produktową lub procesową).

Drugi etap PARP nazwał inwestycyjnym. Mogą do niego przystąpić te firmy, które uzyskały już pomoc w ramach etapu pierwszego lub które mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową w jednym z dotychczasowych Bonów na Innowacje dla MŚP, ale potrzebna jest im pomoc finansowa do wdrożenia projektu zrealizowanego w I etapie. Etap inwestycyjny jest swoistą kontynuacją etapu usługowego. W pierwszym konkursie firma może otrzymać do 340 tys. zł, a w drugim — do 560 tys. zł. Agencja jako motto programu napisała równanie „Wiedza + praktyka = sukces”. I zachęca: „Rozpocznij współpracę ze światem nauki”.

Etap I: współpraca biznesu i nauki

Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, które mają siedzibę na terytorium Polski i posiadają kategorię naukową A+, A albo B (art. 42 ust. 3 Ustawy o zasadach finansowania nauki), czyli m.in. wybrane wydziału uczelni wyższych, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. Mogą to być także komercyjne centra badawczo-rozwojowe, spółki celowe jednostek naukowych lub laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

— Bony na innowacje cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, dlatego wnioski o dotacje warto składać już w pierwszych rundach naboru — mówi Nina Dobrzyńska, zastępca prezes PARP. Przypomina, że w I turze przedsiębiorcy złożyli 105 wniosków o dofinansowanie na kwotę 27,7 mln zł. W tym 29 projektów firmy chcą realizować na Mazowszu, a 76 — w pozostałych regionach kraju.

Pomoc finansowa ma być przeznaczona na sfinansowanie kosztów opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, np. wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Przy czym projekt wzorniczy rozumiany jest jako opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu. Co ważne, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji usługi będzie można rozliczyć w ramach kalkulacji kosztów usługi jednostki naukowej. Zgodnie z regulaminem konkursu, współpraca w ramach programu między biznesem a jednostką naukową może być zaplanowana maksymalnie na 18 miesięcy.

W ramach programu można otrzymać 85 proc. poniesionych kosztów. Maksymalna wartość kosztów projektu to 400 tys. zł. Minimalna — 60 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem generatora wniosków.

Ocena projektów trwa do 60 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Etap II: konkurs na inwestycję

— Nie zawsze firmy z sektora MŚP mają wystarczający potencjał finansowy do sprawnego wdrożenia produktów lub technologii, które stworzyły dzięki wsparciu z Bonów na innowacje. Dlatego ogłosiliśmy konkurs, w którym można zdobyć dofinansowanie kosztów inwestycji tak, aby rynkowo wdrożyć innowacje — mówi Anna Forin, dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych PARP.

Górna granica kosztów kwalifikowanych projektu to 800 tys. zł, co oznacza maksymalnie 560 tys. zł dofinansowania, przy intensywności wparcia na poziomie 70 proc. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie usługowym „bonów”. Dotację można więc wykorzystać na zakup albo wytworzenie środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości, np. maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how.

Wdrożenie inwestycji może być związane z: założeniem nowego zakładu lub dywersyfikacją jego produkcji (forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej), zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub zmianą jego procesu produkcyjnego (dotyczy wdrażania innowacji technologicznej pro cesowej).

 

Terminy

Etap I — usługowy

 • dla rundy II — od 23 maja do 23 lipca
 • dla rundy III — od 24 lipca do 24 września
 • dla rundy IV — od 25 września do 22 listopada
 • (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

 Etap II — inwestycyjny

 • dla rundy II — od 18 czerwca do 18 sierpnia
 • dla rundy III — od 19 sierpnia do 19 października
 • dla rundy IV — od 20 października do 4 stycznia 2019 r.;
 • (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dokumentacja konkursowa:

 • http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/ dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poiretap-i-uslugowy-2018-r
 • http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja-2018-2/ dokumentacja-do-konkursu-w-ramachpoddzialania-2-3-2-poir-ii-etap-2018

 Najczęściej zadawane pytania:

 • https://poir.parp.gov.pl/images/poir/pdf/ FAQ_bony_na_innowacje_2018_04.pdf

 Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania:

 • http://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP:

 • info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem 801-332-202.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wyniki spółek / Wiedza + praktyka = sukces