Wieści ze spółek

Artur Szymański
opublikowano: 07-10-2002, 00:00

4 MEDIA. Zapowiedziane na 14 października NWZA zostało odwołane. Powodem jest konieczność zakończenia wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie akcji serii I.

BYTOM. Firma umowę licencyjną, na mocy której Bytom Styl, spółka zależna emitenta, na 5 lat uzyskała prawo do produkcji i sprzedaży wyrobów pod markami będącymi własnością ZO Bytom. Jednocześnie podmiot dominujący udzielił spółce Bytom Styl poręczenia na weksel wystawiony na sumę 50 tys. zł.

ELEKTROMONTAŻ W. Rada nadzorcza odwołała Tadeusza Olborskiego ze stanowiska wiceprezesa zarządu.

HOWELL. Wrocławski sąd rejonowy otworzył wobec spółki postępowanie układowe. Przewodniczący rady nadzorczej Andrzej Kowalski sprzedał Asobo BV z siedzibą w Amsterdamie, podmiotowi powiązanemu ze spółką, 708 926 akcji Howella po cenie nominalnej 0,46 zł za sztukę.

KĘTY. Rada nadzorcza podjęła uchwałę zmieniającą termin udostępniania akcji serii C osobom uprawnionym z 31 grudnia 2002 r. na 31 grudnia 2003 r. Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia przez KPWiG zgody na zmianę prospektu emisyjnego akcji serii C oraz po podpisaniu stosownego aneksu do regulaminu opcji menedżerskiej.

KGHM. Dziś ukaże się skonsolidowany raport KGHM za I półrocze 2002 r.

LIBET. KPWiG wyraziła zgodę na wycofanie akcji Libetu z publicznego obrotu.

MOSTOSTAL ZABRZE. Występujące w konsorcjum Mostostal Zabrze — Zakład Montażowo-Produkcyjny Kędzierzyn oraz Mostostal Zabrze — Zakład Montażowo-Produkcyjny w Częstochowie, otrzymały zlecenie na modernizację linii piecowej w Cementowni Górażdże w Choruli. Wartość zleconych prac wynosi ok. 8,2 mln zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 31 marca 2003 r.

OŁAWA. Na sesjach giełdowych w od 20 do 27 września Boryszew kupił łącznie 10 922 akcji Huty Oława. Podmiot ten posiada 34,95-proc. udział w kapitale zakładowym Oławy.

PROJPRZEM. Emitent kupił 1450 własnych akcji po średniej cenie jednostkowej 2,87 zł. Walory zostały skupione w celu umorzenia. Projprzem posiada 0,71 proc. głosów na WZA. Podmiot zależny OP Zripol dysponuje dalszymi 12,67 proc. głosów.

TONSIL. Zarząd złożył wniosek do urzędu skarbowego o umorzenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT na łączną wartość 1,075 mln zł. W najbliższym czasie zostaną złożone kolejne wnioski w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. Łączna wartość zobowiązań objętych restrukturyzacją wyniesie 11,73 mln zł.

ZEW. Wartość eksportu elektrod grafitowych, wyłożeń wielkopiecowych, katod oraz elementów opakowań dla SGL Carbon GmbH od 6 czerwca do 3 października osiągnęła wartość 21,17 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wieści ze spółek