Wistil <WTIL.WA> Projekty uchwał na N.W.Z.A. "Wistil' S.A. w dniu 04.10.02 r.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Beef-San&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku
23-09-2002, 14:13

PROJEKTY UCHWAŁ NA N.W.Z.A. "WISTIL' S.A. W DNIU 04.10.02 R.

Raport bieżący Nr 31 / 2002 Zarząd Spółki "Wistil" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 04.10.02 r.

Uchwała Nr 2 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 4 października 2002 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. uchwala, co następuje:

Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki kaucyjnej. 5. Zamknięcie obrad.

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Wyniki Głosowania:

1. Za .............. 2. Przeciw.......... 3. Wstrzymało się...

Podpis Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 3 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 4 października 2002 r.

W sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki kaucyjnej

Działając w oparciu o art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. uchwala, co następuje:

Par. 1 Wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki kaucyjnej do kwoty 10.000.000 zł ( słownie: dziesięć milionów złotych ) i wpisanie jej do księgi wieczystej nr 39952 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 11/13 - działki nr 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 4/2, 4/3, 4/8, 56, 7 na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu I Oddział w Kaliszu.

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Wyniki Głosowania:

1. Za .............. 2. Przeciw.......... 3. Wstrzymało się...

Podpis Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data sporządzenia raportu: 23-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Beef-San&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Wistil &lt;WTIL.WA> Projekty uchwał na N.W.Z.A. &#34;Wistil&#39; S.A. w dniu 04.10.02 r.