Wojewoda Zachodniopomorski: Obwieszczenie

  • Materiał partnera
opublikowano: 26-06-2018, 15:56
aktualizacja: 26-06-2018, 15:57

AP-1.7840.1.67-8.2018.PM

Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A. działającego poprzez pełnomocnika P. Ewelinę Godlejewską, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 21.06.2018 r. wydał decyzję nr 67/2018, znak: AP-1.7840.1.67-6.2018.PM, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu w oparciu o układ regazyfikatorów SCV i zwiększenie mocy regazyfikacyjnej”.

Działki objęte inwestycją: Świnoujście, obręb 0011 Warszów, dz. nr 171

Strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią decyzji, w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240, w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 914303570).

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stronie niezadowolonej z podjętego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu