Wolczanka <WOLC.WA> 6/2004 dot. Umowy o organizacji, prowadzeniu i obsłudze emisji obligacji

opublikowano: 18-02-2004, 16:42

Wolczanka <WOLC.WA> 6/2004 dot. Umowy o organizacji, prowadzeniu i obsłudze emisji obligacji 6/2004 DOT. UMOWY O ORGANIZACJI, PROWADZENIU I OBSŁUDZE EMISJI OBLIGACJI
Zarząd Wólczanka SA informuje, że w dniu 18 lutego 2004r. pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną a Wólczanką SA podpisano umowę o organizacji, prowadzeniu i obsłudze emisji obligacji. Szczegółowe warunki emisji zostały przedstawione w RB 19/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
Na mocy niniejszej umowy BGŻ SA: - występuje w roli agenta ds. emisji obligacji, - prowadzi Ewidencję, poprzez ewidencjonowanie Obligatariuszy, dokonywanie w Ewidencji wpisów, dokonywanie weryfikacji zaistnienia przesłanek warunkujących skuteczne nabycie Obligacji w obrocie wtórnym, - występuje w roli agenta ds. płatności w związku z wypłatą w imieniu Emitenta kwot należnych Obligatariuszom z Obligacji, - występuje w roli agenta ds. zabezpieczeń, - dokonuje obliczeń Stopy Procentowej i należnych Kwot Odsetek zgodnie z Warunkami Emisji, - przekazuje w imieniu i na koszt Emitenta zawiadomienia, które mają być składane Obligatariuszom; - sporządza Dokumenty Informacyjne.
Emitent zapłaci Agentowi prowizję za przygotowanie i prowadzenie Programu Emisji Obligacji w wysokości równej 1% (słownie: jeden procent) wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od Daty Emisji.
Data sporządzenia raportu: 18-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wolczanka &lt;WOLC.WA&gt; 6/2004 dot. Umowy o organizacji, prowadzeniu i obsłudze emisji obligacji