Wolczanka <WOLC.WA> 7/2004 Projekty uchwał NWZ

opublikowano: 18-02-2004, 16:42

Wolczanka <WOLC.WA> 7/2004 Projekty uchwał NWZ 7/2004 PROJEKTY UCHWAŁ NWZ
Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść projektu uchwały, którą zamierza przedstawić na NWZ w dniu 26 lutego 2004r.
UCHWAŁA Nr 1/II/2004
NWZ Wólczanka S.A.
z dnia 26 lutego 2004 r.
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 2 Statutu Spółki, mając na względzie Uchwałę nr 210 r. Rady Nadzorczej z dnia 08 stycznia 2004 roku o emisji obligacji oraz zawartą w dniu 18 lutego 2004 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie umowę o organizacji, prowadzenia
i emisji obligacji, zgodnie z którą zabezpieczeniem oprocentowanych, mających formę zdematerializowaną obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100.000 zł każda, emitowanych przez Wólczankę S.A. w dwunastu Seriach, oznaczonych od A do L, stanowiących odrębne emisje, będą między innymi łączne hipoteki kaucyjne, o równym prawie pierwszeństwa ustanowione na rzecz Obligatariuszy na prawie wieczystego użytkowania następujących nieruchomości fabrycznych: I. w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 28 o powierzchni działki 0,6841 ha i powierzchni budynku 5044 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 67235. II. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, która składa się
z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 101/1
i 101/2 o powierzchni działki 1,1542 ha i powierzchni budynku 7.531 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 6303 III. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20, która składa się
z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 55
o powierzchni działki 3,0284 ha i powierzchni budynku 9.195 m2, dla której Sąd Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 34007 IV. w Wieruszowie przy ul. Kopernika, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 561 o powierzchni działki 2,2994 ha i powierzchni budynku 6.389 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 1310. V. w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 4, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 618/2, 619, 620, 621, 622/1, 629/2 631/2, 633/2 i 629/1 powierzchni działki 1,8215 ha
i powierzchni budynku 7.364 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 5475
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Obligatariuszy następujących hipotek kaucyjnych:
A. na zabezpieczenie obligacji Serii A łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 1.600.000 zł;
B. na zabezpieczenie obligacji Serii B łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 2.000.000 zł;
C. na zabezpieczenie obligacji Serii C łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 2.600.000 zł ;
D. na zabezpieczenie obligacji Serii D łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.600.000 zł;
E. na zabezpieczenie obligacji Serii E łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
F. na zabezpieczenie obligacji Serii F łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł ;
G. na zabezpieczenie obligacji Serii G łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
H. na zabezpieczenie obligacji Serii H łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
I. na zabezpieczenie obligacji Serii I łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
J. na zabezpieczenie obligacji Serii J łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
K. na zabezpieczenie obligacji Serii K łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł;
L. na zabezpieczenie obligacji Serii L łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach I-V do kwoty 3.800.000 zł.
Równocześnie Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. przyjmuje do wiadomości, że zgodnie w/w umową o emisję obligacji po wpisaniu powyższych hipotek nastąpi wykreślenie łącznej hipoteki kaucyjnej do kwoty 18 000 000 PLN ustanowionej na rzecz BGŻ S.A. wpisanej w księgach wieczystych nieruchomości od II do V dla zabezpieczenia wykupu przez WLC Inwest Sp. z o.o. weksli inwestycyjnych przedsiębiorcy, objętych przez BGŻ S.A. a poręczonych przez Wólczanka S.A.
Projektów uchwał do drugiego punktu porządku obrad Spółka nie jest w stanie sporządzić z uwagi na brak wiadomości o zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 18-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Wolczanka &lt;WOLC.WA&gt; 7/2004 Projekty uchwał NWZ