Wsparcie na założenie biznesu na wsi

Partnerem publikacji jest ARiMR
opublikowano: 24-03-2022, 12:23

Prowadzenie usług agroturystycznych, wiejskiego sklepu, klubiku dla dzieci, warsztatu samochodowego, punktu naprawy komputerów czy wytwarzanie unikatowych przedmiotów rzemiosła artystycznego – pomysłów na stworzenie własnej firmy na wsi jest wiele. Potrzeba jednak do tego trochę odwagi, wyobraźni i środków finansowych na start. O te ostatnie można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Do 28 kwietnia 2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

„Gospodarstwo rolne nie jest już głównym miejscem pracy na terenach wiejskich. Liczba pracujących na wsi w tym sektorze nadal systematycznie się zmniejsza. Rośnie natomiast znaczenie pozarolniczych miejsc pracy w dostarczaniu dochodów ludności wiejskiej” — piszą autorzy raportu „Polska wieś 2020”.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jest dobrym wyborem szczególnie dla tych, którym trudno utrzymać się z produkcji rolnej we własnym gospodarstwie, a którzy nie chcą szukać pracy w mieście. Powstawaniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich sprzyja także to, że wiele osób z miast wybiera wieś jako swoje miejsce do życia, co tworzy dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Założenie własnego biznesu na wsi jest obarczone mniejszym ryzykiem niż stworzenie firmy w dużej miejscowości m.in. dlatego, że łatwiej rozeznać potrzeby lokalnej społeczności i zdobyć jej zaufanie. Inna jest też konkurencja rynkowa. Klientów pozyskiwać można także spoza lokalnego rynku za pośrednictwem internetu. Bez wychodzenia z domu można dziś świadczyć różnego typu usługi, np. marketingowe, księgowe, rachunkowe czy graficzne. Istnieje także możliwość założenia sklepu internetowego, w którym oferowane będą samodzielnie wytwarzane wyroby, takie jak naczynia ceramiczne, haftowane obrusy czy drewniane zabawki. Atutem utworzenia własnej firmy na terenach wiejskich jest także to, że można uzyskać pomoc finansową na jej powstanie. Takie wsparcie oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O przyznanie dofinansowania mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, przy czym muszą podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się planujący prowadzenie działalności po raz pierwszy, ale również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Nowością w trwającym właśnie naborze wniosków jest to, że po raz pierwszy o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby ubezpieczone w KRUS, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. W gronie beneficjentów mogą się także znaleźć ci, którzy skorzystali z pomocy na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym. Było to wsparcie realizowane w poprzedniej perspektywie finansowej z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kolejny warunek jest taki, że gospodarstwo osoby ubiegającej się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej — z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców — lub gminy miejskiej — z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Więcej informacji: na portalu internetowym www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84

oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą — 80 proc. — otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Wypłata pierwszej lub drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosków o płatność wraz z dokumentami.

Co ważne, przed złożeniem wniosku o wypłatę drugiej raty premii trzeba zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS, zacząć opłacać składki ZUS i pozostać ubezpieczonym do upływu minimum 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Co najmniej 70 proc. premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności, np. wyposażenie, płace, ubezpieczenie. Po ostatniej nowelizacji przepisów wsparcie przyznaje się, jeżeli biznesplan przewiduje zakup wyłącznie nowego sprzętu oraz wyposażenia, przy czym planowane wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50 proc. kwoty pomocy.

Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Obejmuje on ponad 400 kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Firma, która zostanie założona, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych; naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; sprzedażą detaliczną; fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych; usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi; a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną; usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi.

Z listy kodów PKD podlegających dofinansowaniu został usunięty kod 49.32.Z „Działalność taksówek osobowych”, zatem w tegorocznym naborze nie będzie można dostać pieniędzy na zakup auta pełniącego taką funkcję.

Wnioski o „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20214-2020 do 28 kwietnia 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła dotychczas sześć naborów o taką pomoc. Ubiegało się o nią prawie 22 tys. członków rolniczych rodzin — w tym ponad 8 tys. kobiet — którzy mieli pomysł i odwagę, by założyć własną firmę na wsi. Agencja przekazała im wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 1,2 mld zł. Dzięki przedsiębiorczości i aktywności takich właśnie osób polska wieś się rozwija. Rosną domowe budżety jej mieszkańców; na terenach wiejskich powstają nowe miejsca pracy; ograniczana jest migracja do miast; poprawiają się warunki życia mieszkańców, którzy w swojej najbliższej okolicy mają większy dostęp do różnego rodzaju usług. To wszystko sprawia, że wieś staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane