Współpraca administracji z mieszkańcami i biznesem – jak robić to skutecznie?

  • Materiał partnera
opublikowano: 09-06-2021, 16:44

Wyzwaniem samorządów jest spełnienie oczekiwań mieszkańców w sferze poprawy jakości życia i pracy, szybkiego oraz wygodnego dostępu do infrastruktury publicznej (żłobki, szkoły, szpitale, infrastruktura sportowa, transport itd.), jak również potrzeb płynących z rozwoju technologii i cyfryzacji. Katalog oczekiwań i wyzwań nie jest stały, zwiększa się wraz z rozwojem potrzeb społeczności lokalnych oraz wykorzystaniem technologii w życiu mieszkańców i instytucji. Obywatele chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań miejskich czy strategii rozwoju ich gminy. Ten trend wciąż się wzmacnia.

Wyzwaniem samorządów jest spełnienie oczekiwań mieszkańców w sferze poprawy jakości życia i pracy, szybkiego oraz wygodnego dostępu do infrastruktury publicznej (żłobki, szkoły, szpitale, infrastruktura sportowa, transport itd.), jak również potrzeb płynących z rozwoju technologii i cyfryzacji. Katalog oczekiwań i wyzwań nie jest stały, zwiększa się wraz z rozwojem potrzeb społeczności lokalnych oraz wykorzystaniem technologii w życiu mieszkańców i instytucji. Obywatele chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań miejskich czy strategii rozwoju ich gminy. Ten trend wciąż się wzmacnia.

W jaki sposób konsultować trudne tematy społeczne, inwestycyjne czy decyzje administracyjne? Co robić, aby działania administracji były skuteczne? Jak tworzyć i wdrażać innowacyjne rozwiązania w gminie wspólnie z mieszkańcami? Wreszcie, jak łagodzić konflikty społeczne i odmienne interesy?

Klucz w rękach samorządów

Klucz do sukcesu od wielu lat jest w rękach samorządów. Nikt tak dobrze nie reaguje na potrzeby mieszkańców jak pracownicy administracji. Posiadają oni specjalistyczną, merytoryczną wiedzę oraz ogromne doświadczenie wynikające z codziennej praktyki. Często jednak ograniczenia czasowe i kadrowe czy regulacje formalnoprawne uniemożliwiają im prowadzenie konsultacji społecznych, projektowanie rozwiązań poprawiających jakość życia i funkcjonowanie biznesu. Mieszkańcy włączani są na finalnym etapie procesu konsultacji rozwiązań czy opiniowania strategicznych dokumentów. Generuje to niepotrzebne konflikty, które wynikają z wzajemnego niezrozumienia swoich oczekiwań i potrzeb. Można to zmienić, angażując mieszkańców w proces od samego początku. Warto też w takiej sytuacji sięgnąć po literaturę, sprawdzone pomysły, nowe inspiracje czy narzędzia i techniki pracy, które ten proces usprawnią i umożliwią jego skuteczną realizację.

Kreatywne techniki pracy

Z pomocą i odpowiedzią na te wyzwania przychodzi ko-kreacja, której założeniem jest włączenie w proces projektowania (rozwiązań, narzędzi, regulacji) użytkowników końcowych i osób bezpośrednio zainteresowanych powstającym narzędziem czy usługą. Zasada jest prosta: jeśli pracujemy nad rozwiązaniem dla mieszkańców, powinniśmy zaprosić ich do rozmowy, zorganizować warsztat, podczas którego wspólnie poszukamy cech, które sprawią, że dane rozwiązanie będzie przyjazne i funkcjonalne. Jeżeli chcemy wdrożyć w gminie nową usługę lub projekt, warto wcześniej je przetestować w rzeczywistym środowisku i poprosić o ocenę funkcjonalności osoby z zewnątrz (tzw. metoda living lab).

Szukając podpowiedzi, jak to dobrze zrobić, warto sięgnąć po wydawnictwo pt. „Jak wprowadzać innowacje? Praktyczny przewodnik dla administracji” przygotowane przez Krakowski Park Technologiczny. Publikacja adresowana jest do wszystkich osób pracujących w administracji, które w swojej pracy chcą myśleć i działać, stawiając obywatela w centrum.

Zastosowanie kreatywnych oraz ko-kreacyjnych technik pracy i angażowanie mieszkańców – odbiorców usług samorządów – jest kluczowe i przydatne na każdym szczeblu administracji.

Współpraca gwarancją sukcesu

W przewodniku znajdują się konkretne przykłady takich działań zrealizowanych w województwie małopolskim. Wspólne tworzenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego w szerokim, otwartym dialogu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i biznesem nie tylko zwiększyło akceptację społeczną dla rozwiązania, ale też dało gwarancję jego skutecznego wdrożenia.

Podobnie jest w przypadku testowania narzędzi informatycznych czy nowych usług. Zaangażowanie odbiorców pozwala na stworzenie rozwiązania odpowiadającego ich oczekiwaniom zarówno pod względem funkcjonalno-użytkowym, technologicznym, jak i biznesowym. Takie podejście do tworzenia nowego produktu wykorzystano m.in. przy testowaniu inteligentnej ławki czy platformy do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, projektach rozwijanych przy wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Więcej inspiracji, popartych konkretnymi przykładami, znajduje się w Przewodniku. Opisane tam przykłady dotyczą współtworzenia, projektowania i testowania rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców i regionu. Na konkretnych przykładach zostały pokazane korzyści płynące z wykorzystania procesu ko-kreacji i wartość z angażowania społeczności lokalnej, przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

O przewodniku

Praktyczny przewodnik dla administracji, który jest dostępny stronie KPT: www.kpt.krakow.pl, powstał w ramach projektu Siscode, realizowanego przez KPT w latach 2018–2021, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020. Celem projektu było wprowadzenie metodologii i narzędzi projektowych, w tym wykorzystania metody living lab do współtworzenia i testowania innowacyjnych rozwiązań oraz usług z udziałem różnych grup interesariuszy: biznesu, administracji, uczelni oraz mieszkańców i organizacji pozarządowych. W ramach projektu powstał m.in. katalog dobrych praktyk oraz pięciotygodniowy kurs w otwartej platformie on-line na temat prowadzenia procesów ko-kreacyjnych z udziałem obywateli.

Więcej o projekcie i platformie na: https://siscodeproject.eu/

Praktyczny przewodnik dla administracji dostępny jest tutaj: http://bit.ly/Przewodnikdlaadministracji

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane