WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

  • Komunikat partnera
opublikowano: 23-03-2018, 09:56
aktualizacja: 23-03-2018, 09:59

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 509/1 o pow. 1,0916 ha objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00043398/0 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej obręb Nagnajów, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650 000,00 zł. ( słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) + 23 % podatek VAT.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony w dniu 20 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 11-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 60.000,-zł. /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 30 maja 2018 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 30 maja 2018 r.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów stanowisko nr 4 ds. gospodarki gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 822-65-70 wew. 222. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu