Wyciąg z ogłoszenia

  • Komunikat partnera
opublikowano: 19-07-2018, 14:50

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza

ozn. nr geod.: 14/2 k.m. 56 obręb Dąbrowa Górnicza o powierzchni 4783 m2, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 36, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00018888/2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.676.700,00 zł
w tym: cena gruntu 1.614.100,00 zł
cena budynku 1.062.600,00 zł W
Wadium: 267.670,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług stawki zostaną dostosowane do obowiązujących w dacie sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym planem pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Górników Redenu – Konopnickiej – Poniatowskiego – Twardej – Łańcuckiego oraz Królowej Jadwigi” położona jest w terenie ozn. symb. planu:

13Uup – tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej nr 11. Z uwagi na wartości kulturowe budynek objęty jest ochroną konserwatorską i chroniony ustaleniami planu (nr 9).

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2018 r. godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 i opublikowana na stronie internetowej Urzędu: www.dabrowa-gornicza.pl /zakładka: Nieruchomości/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.dabrowa-gornicza.pl /zakładka: Zbycie nieruchomości/.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu