Wyciąg z ogłoszenia Nr 54/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 maja 2018 r.

  • Materiał partnera
opublikowano: 16-05-2018, 16:12
aktualizacja: 16-05-2018, 16:18

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Wał Okrężny 36-37, obejmującej działki gruntu Nr 361/5 i 1857/6 o łącznej pow. 8.972 m².

Działka Nr 361/5 zabudowana jest budynkiem pałacowym o pow. użytkowej 1.318,60 m², budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 434,25 m², budynkiem pracowni plastycznej o pow. użytkowej 334,98 m² oraz budynkami garażowymi.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00123714/0. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele usług publicznych i zieleni parkowej z dopuszczeniem usług komercyjnych.

Część nieruchomości, obejmująca zabudowaną działkę Nr 361/5, wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem KOK-I.126/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.11.1976 r. i z tego tytułu podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie podejmowane przez właściciela działania na tej nieruchomości wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wydanego w trybie decyzji administracyjnej.

Przetarg odbędzie się 19 lipca 2018 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4.

Cena wywoławcza wynosi 4.851.000 zł, w tym:
- działki Nr 361/5, wpisanej do rejestru zabytków – 4.841.250 zł,
- działki Nr 1857/6 – 9.750 zł.

Od ustalonej w przetargu ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków udzielona zostanie bonifikata w wysokości 80%.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej na 7 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 12 lipca 2018 r. Wadium w kwocie 500.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gorzow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie w pok. 404 (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu