Wyciąg z ogłoszenia Nr 94/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 sierpnia 2018 r

  • Materiał partnera
opublikowano: 14-08-2018, 13:35

Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp.

Sprzedaż nieruchomości określonej w poz. 2 następuje z jednoczesnym ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce Nr 262/17 – zapewniają- cej dostęp do drogi publicznej ul.Złotego Smoka - za wynagrodzeniem 18.554,55zł brutto, w tym podatek VAT 23% w kwocie 3.469,55zł. Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

Przetargi odbędą się 25 października 2018r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3–4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu - najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 18 października 2018r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.

Ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gorzow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie w pok. 404 (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524). 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu