Zarząd dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony

  • Materiał partnera
opublikowano: 04-04-2018, 15:19
aktualizacja: 04-04-2018, 15:24

Na sprzedaż stanowiącego własność m.st. Warszawy lokalu mieszkalnego nr 44 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, w dzielnicy Mokotów przy Al. Niepodległości 132/136 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 4 września 2101 r. ułamkowej części gruntu.

Lokal mieszkalny nr 44 o powierzchni użytkowej 112,93 m2 , usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku wielolokalowego, składa się z pięciu pokoi, przedpokoju, korytarza, kuchni, łazienki oraz w.c.

Z własnością lokalu związany będzie udział 0,018 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Grunt, na którym znajduje się budynek Niepodległości 132/136, oznaczony jest jako działka ewidencyjna nr 46 z obrębu 146505_8.0110, o powierzchni 1 906 m2 i uregulowany jest w księdze wieczystej KW nr WA2M/00040044/3.

Dla nieruchomości położonej przy Al. Niepodległości 132/136 obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa, zatwierdzonego uchwałą nr LXX/2187/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 38, poz. 525, z późn.zm.). Przedmiotowy teren położony jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem D7MW(U), dla którego przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna a dopuszczalnym usługi. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochrony wybranych parametrów układu urbanistycznego, w tym krajobrazu, gabarytów C oraz w strefie ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego L.

Budynek przy Al. Niepodległości 132/136 został ujęty indywidualnie w gminnej ewidencji zabytków pod nr ID: MOK04470 oraz jako element układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Starego Mokotowa pod nr ID: MOK24836.

Ewentualny remont lokalu wymagać będzie zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, a jego przebudowa wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn.zm.) upłynął w dniu 17 stycznia 2018 r. Wnioski takie nie wpłynęły.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, sala konferencyjna, parter

 

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U z 2017 r. poz.1221, z późn.zm.) Do pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Zgłoszenie udziału w przetargu winno być złożone do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 15:00, bezpośrednio w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, w pok. nr 317 lub 316, III piętro.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy oraz w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, w pok. nr 317, 316, III piętro.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, w pok. nr 317, 316, III piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. (22) 44-36-350, (22) 44-36-349 lub (22) 44-36-351, e-mail: ksamsonowicz@um.warszawa.pl, jgos@um.warszawa.pl, kreda@um.warszawa.pl.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem DOM „Wisniowa” Zakładu Gospodarowania Nieruchomo- ściami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (godziny urzędowania: 7:00-15:00, od poniedziałku do piątku): tel. (22) 564-07-21, (22) 564-07-25.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy www.mokotow.waw.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w przetargu dla osób zainteresowanych. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu