Czytasz dzięki

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Prezydent Miasta Oświęcim

  • Komunikat partnera
opublikowano: 10-09-2020, 17:09

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Strzeleckiej obejmującej działki: 904/196 pow. 4975 m2, 904/198 pow. 2844 m2 KR1E/00025565/3 i 904/164 pow. 383 m2 KR1E/00023274/2 jedn. ewid. Oświęcim – miasto, obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w pieniądzu w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 10 listopada 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane