Czytasz dzięki

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Prezydent Miasta Oświęcim

  • Komunikat partnera
opublikowano: 11-09-2019, 16:55

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu przy ul. Stolarskiej składającej się z działek: dz. 2364 pow. 198 m2, dz. 340 pow. 874 m2 KR1E/00029280/9, dz. 2501/2 pow. 237 m2, dz. 338 pow. 559 m2 KR1E/00029281/6, jed. ewid. miasto Oświęcim, obręb Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 900.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2174 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 20 listopada 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek bankowy.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane