Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Prezydent Miasta Oświęcim

  • Komunikat partnera
opublikowano: 13-12-2019, 15:54

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Gospodarczej obejmującej działki: dz.1730/3 pow.0,6756ha, dz.3127 pow.0,0348ha obj. KR1E/00028712/0, dz.1739/16 pow.0,0959ha KR1E/00052022/3 jednostka ewidencyjna miasto Oświęcim, obręb Dwory I, stanowią- cych własność Gminy Miasto Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2174 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 19 lutego 2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek bankowy.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzę- du Miasta Oświęcim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ ogloszenia/.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu