Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  • Komunikat partnera
opublikowano: 06-11-2019, 16:55

składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 550/16, 550/24, karta mapy 4, obręb Marciszów przy ul. Inwestycyjnej

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 550/16, 550/24, karta mapy 4, obręb Marciszów o łącznej powierzchni 1,3362 ha, położona przy ulicy Inwestycyjnej, księga wieczysta CZ1Z/00051427/3, rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsVI, RIVb.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 13 maja 2010 r. Nr 84 poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) działka nr 550/16 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 1P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3 obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4 obręb Marciszów) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 marca 2014 r. poz. 1420) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 kwietnia 2017 r. poz. 2522) działka nr 550/24 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2.P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.

2. Cena wywoławcza: 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2019 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w Sali 104 (I piętro).

4. Wysokość wadium: 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej, wpływ najpóźniej w dniu 5 grudnia 2019 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

5. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu:
- na tablicy ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2,
- na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, w zakładce: przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości,
- na stronie internetowej www.zawiercie.eu, w zakładce Obwieszczenia

6. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Gospodarki Miejskie i Transportu Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, pok. 219, tel. 32 494 12 30 w godzinach 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 7:00 – 15:00 (wtorek-piątek).

Prezydent Miasta Zawiercie

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu