Wyciąg z ogloszenia o przetargu WÓJT GMINY EŁK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

  • Komunikat partnera
opublikowano: 25-10-2018, 16:38

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położnych w obrębie geodezyjnym Przykopka, gm. Ełk, będących własnością Gminy Ełk, ujawnionych w księdze wieczystej KW OL1E/00044966/2. Teren, na którym znajduje się zbywany grunt objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przykopka gm. Ełk, zatwierdzonego uchwałą Nr LXI/413/2018 Rady Gminy Ełku z dnia 26.01.2018 r. Działki będące przedmiotem przetargu położone są w kwartale oznaczonym symbolem: 1UP - teren zabudowy usługowo-techniczno-produkcyjnej, w tym obiekty usługowe, produkcyjne, składy i magazyny: działki nr 707/8, 707/11, 707/12, 707/14. 1UC - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 : działka nr 707/7.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu wolne są od obciążeń i zobowiązań. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r. poz.121 ze zm.) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 17 października 2018 roku. Wniosków nie złożono. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia (wtorek) 2019 r. o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ełk, przy ul. T. Kościuszki 28 A (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Ełk w Banku PEKAO SA O/Ełk 11 1240 5745 1111 0010 4463 2844 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 stycznia 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Ełk. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnej przyczyny. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Ełk w Biuletynie Informacji Publicznej http://elk-ug.bip.eur.pl oraz wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Ełku przy ul. T. Kościuszki 28 A tel. 87 619 45 19, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa - piątek 7:15-15:15, wtorek 8:00-16:00.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu