WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  • Komunikat partnera
opublikowano: 26-09-2019, 14:55

PREZYDENT MIASTA LUBLIN informuje

że na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Lublin – Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin – ul. Wieniawska 14, VII piętro oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w dniu 27 września 2019 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 23/20 o pow. 0,5901 ha (obr. 33 – Sławin Helenów, ark. 12) położonej w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 20, 22, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00256158/9.

Przeznaczenie nieruchomości – sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, II piętro, sala 24.

Wysokość wadium: 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 pok. 718, VII piętro, tel. (81) 466 27 26, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu