Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Siedlce

Materiał partnera
opublikowano: 05-10-2017, 16:48
aktualizacja: 05-10-2017, 16:53

O trzecim przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości miejskich o łącznej powierzchni 0,3755 ha, położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Pułaskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza i Floriańską, w obrębie 50, składających się z działek:

1. stanowiących własność Miasta Siedlce, wpisanych w księdze wieczystej SI1S/00109178/2, oznaczonych jako działki nr: 20/5 o powierzchni 0,0597 ha, 22/8 o powierzchni 0,0338 ha, 23/8 o powierzchni 0,0116 ha, 52/4 o powierzchni 0,0211 ha, 23/11 o powierzchni 0,0105 ha, 52/6 o powierzchni 0,0168 ha, 27/5 o powierzchni 0,0664 ha, 26/8 o powierzchni 0,0489 ha, 44/5 o powierzchni 0,0551 ha, 53/1 o powierzchni 0,0204 ha;
2. stanowiącej własność Miasta Siedlce, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00114451/8, oznaczonej jako działka nr 19/7 o powierzchni 0,0067 ha;
3. stanowiącej własność Miasta Siedlce, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00073972/6, oznaczonej jako działka nr 57/9 o powierzchni 0,0044 ha;
4. stanowiącej własność Miasta Siedlce na prawach powiatu, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00054027/8, oznaczonej jako działka nr 54/7 o powierzchni 0,0201 ha.

Ustalono do przetargu:
Cenę wywoławczą – 4.800.000 zł brutto.
Cena zawiera podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23%.
Wadium - 500.000 zł;
Minimalne postąpienie - 48.000 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 7 grudnia 2017r. o godz. 10:00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 1 grudnia 2017r. (data wpływu na konto).
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu i regulamin podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce www.siedlce.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 126, tel. 25-794-39-68, a w sprawie zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – tel. 25-794-37-71.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu