Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Siedlce

Materiał partnera
opublikowano: 01-12-2017, 15:07
aktualizacja: 01-12-2017, 15:11

O II przetargu nieograniczonym (licytacji)

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości miejskich, położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Romualda Traugutta i Świętej Królowej Jadwigi, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 28/10, obręb 62, o pow. 0,1346 ha i 38/8, obręb 62, o pow. 0,0722 ha (ujawnione w księdze wieczystej numer SI1S/00057753/7) oraz numer 27/5, obręb 62, o pow. 0,0909 ha (ujawniona w księdze wieczystej numer SI1S/00122443/8).

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach uchwalonego Uchwałą Nr XVII/199/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26.02.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z roku 2016, poz. 3121 z dnia 05.04.2016 r.) przedmiotowe działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 15MN.

cena wywoławcza dla nieruchomości: 900 000,00 zł
wadium: 90 000,00 zł,
minimalne postąpienie: 9 000,00 zł.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT wg stawki 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144, w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 11:00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 12 lutego 2018 r. (data wpływu na konto).
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu. Dodatkowych informacji o przetargu udzielają pracownicy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siedlce pok. Nr 127, tel. 25 794 39 34, a w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, tel. 25 794 37 72.
Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce w jego siedzibie w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2 oraz podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.siedlce.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty – Gospodarka Nieruchomościami – Ogłoszenia i Informacje.

Z up. Prezydenta Miasta
Anna Sochacka
Zastępca Prezydenta

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Komunikaty / Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Siedlce