Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Siedlce

Materiał partnera
opublikowano: 13-12-2017, 16:42
aktualizacja: 13-12-2017, 16:45

o czwartym przetargu nieograniczonym (licytacji)

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości miejskich o łącznej powierzchni 0,3755 ha, położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Pułaskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza i Floriańską, w obrębie 50, składających się z działek:

  1. stanowiących własność Miasta Siedlce, wpisanych w księdze wieczystej SI1S/00109178/2, oznaczonych jako działki nr: 20/5 o powierzchni 0,0597 ha, 22/8 o powierzchni 0,0338 ha, 23/8 o powierzchni 0,0116 ha, 52/4 o powierzchni 0,0211 ha, 23/11 o powierzchni 0,0105 ha, 52/6 o powierzchni 0,0168 ha, 27/5 o powierzchni 0,0664 ha, 26/8 o powierzchni 0,0489 ha, 44/5 o powierzchni 0,0551 ha, 53/1 o powierzchni 0,0204 ha;
  2. stanowiącej własność Miasta Siedlce, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00114451/8, oznaczonej jako dział- ka nr 19/7 o powierzchni 0,0067 ha;
  3. stanowiącej własność Miasta Siedlce, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00073972/6, oznaczonej jako dział- ka nr 57/9 o powierzchni 0,0044 ha;
  4. stanowiącej własność Miasta Siedlce na prawach powiatu, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00054027/8, oznaczonej jako działka nr 54/7 o powierzchni 0,0201 ha.

Ustalono do przetargu:
Cenę wywoławczą – 4.800.000 zł brutto.
Cena zawiera podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23%.
Wadium – 500.000 zł;
Minimalne postąpienie – 48.000 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 12.00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 9 lutego 2018r. (data wpływu na konto).
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.
Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.siedlce.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty - Gospodarka Nieruchomościami - Ogłoszenia i Informacje oraz zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce.
Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 126, tel. 25-794-39-68, a w sprawie zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – tel. 25-794-37-71.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu