Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Siedlce o I przetargu nieograniczonym (licytacji)

  • Materiał partnera
opublikowano: 17-08-2018, 09:12

Na sprzedaż zabudowanych nieruchomości miejskich, położonych w Siedlcach przy ulicy Sekulskiej 40 i 40a, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 11/1, obręb 52, o pow. 0,0119 ha (ujawniona w księdze wieczystej SI1S/00109724/5) i numer 10/2, obręb 52, o pow. 0,0397 ha (ujawniona w księdze wieczystej SI1S/00109723/8).

  • cena wywoławcza za obie nieruchomości 460 000,00 zł
  • wadium 50 000,00 zł
  • minimalne postąpienie 4 600,00 zł

Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144, w dniu 20 września 2018 r. o godz. 11:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 14 września 2018 r. (data wpływu na konto).

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Informacje dotyczące budynku i lokali można uzyskać w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce tel. 25 644 95 62.

Nieruchomość można będzie oglądać w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta w dniu 11.09.2018 r. w godz. 14.45-15.15 oraz w innym terminie, po uzgodnieniu z przedstawicielem Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (tel. 25 644 95 62).

Dodatkowych informacji o przetargu udzielają pracownicy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siedlce pok. Nr 127, tel. 25 794 39 34, a w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, tel. 25 794 37 72.

Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce w jego siedzibie w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2 oraz podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.siedlce.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty – Gospodarka Nieruchomościami

– Ogłoszenia i Informacje.

Z up. Prezydenta Miasta
Anna Sochacka
Zastępca Prezydenta

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu