Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Siedlce o przetargu nieograniczonym (licytacji)

  • Materiał partnera
opublikowano: 23-08-2018, 14:17

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr 2/65 z obrębu 82 o powierzchni 1,6409 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00010055/3.

cena wywoławcza: 9.800.000 zł (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset tysięcy);

wadium: 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion);

minimalne postąpienie: 98.000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy);

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 19 października 2018 r. (data wpływu na konto).

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.siedlce.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty - Gospodarka Nieruchomościami - Ogłoszenia i Informacje oraz zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce.

Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 126, tel. 25-794-37-20, a w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - tel. 25-794-37-72.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu