Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Siedlce o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji)

  • Komunikat partnera
opublikowano: 21-10-2019, 16:08

Na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości miejskich o łącznej powierzchni 0,3755 ha, położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Pułaskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza i Floriańską, w obrębie 50, składających się z działek:

1. stanowiących własność Miasta Siedlce, wpisanych w księdze wieczystej SI1S/00109178/2, oznaczonych jako działki nr: 20/5 o powierzchni 0,0597 ha, 22/8 o powierzchni 0,0338 ha, 23/8 o powierzchni 0,0116 ha, 52/4 o powierzchni 0,0211 ha, 23/11 o powierzchni 0,0105 ha, 52/6 o powierzchni 0,0168 ha, 27/5 o powierzchni 0,0664 ha, 26/8 o powierzchni 0,0489 ha, 44/5 o powierzchni 0,0551 ha, 53/1 o powierzchni 0,0204 ha;
2. stanowiącej własność Miasta Siedlce, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00114451/8, oznaczonej jako działka nr 19/7 o powierzchni 0,0067 ha;
3. stanowiącej własność Miasta Siedlce, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00073972/6, oznaczonej jako działka nr 57/9 o powierzchni 0,0044 ha;
4. stanowiącej własność Miasta Siedlce na prawach powiatu, wpisanej w księdze wieczystej SI1S/00054027/8, oznaczonej jako działka nr 54/7 o powierzchni 0,0201 ha.

Cena wywoławcza – 4.800.000 zł brutto;
Cena zawiera podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23%.
Wadium - 500.000 zł;
Minimalne postąpienie - 48.000 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 20 grudnia 2019 r. (data wpływu na konto).

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu.
Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.siedlce.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty - Gospodarka Nieruchomościami - Ogłoszenia i Informacje oraz zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 126a, tel. 25-794-39-33, a w sprawie zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – tel. 25-794-37-72.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu