Wykształcenie jest piętą achillesową Polaków

Karolina Guzińska
19-04-2002, 00:00

Firmy profile i SMG/KRC Poland wspólnie zrealizowały badanie „Polacy na rynku pracy. Postrzeganie-Szanse-Aktywność”. Sondaż przeprowadzono w dniach 25.02-3.03.2002 na reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. Badanie opisuje postawy Polaków, istotne z punktu widzenia ich aktywności na rynku pracy. W opinii większości badanych, ich mocną stroną przy poszukiwaniu pracy są wcześniejsze doświadczenia zawodowe i dyspozycyjność. Ludzie młodzi dodają do tego także znajomość języków obcych i obsługę komputera, co z kolei jest piętą achillesową osób starszych, które twierdzą, że ich głównym problemem jest słabe wykształcenie i brak konkretnych umiejętności.

Niemal wszyscy respondenci są zgodni, że potencjalni pracodawcy będą zwracać uwagę na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Ponad 4/5 uczestników badania jest zdania, że na stanowiskach, o które mogą się ubiegać, ważne są także wiek oraz gotowość do zdobywania nowych umiejętności i pracy po godzinach. Większość ankietowanych jest zgodna również w tym, że podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą liczyć się będzie umiejętność zaprezentowania siebie. Ponadto trzy czwarte badanych spodziewa się, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytani będą o umiejętność obsługi komputera i znajomość języków obcych. Natomiast 71 proc. uważa, że dla potencjalnego pracodawcy istotne będzie to, czy kandydat posiada prawo jazdy.

Ponad połowa badanych wskazuje na doświadczenie zawodowe jako mocną stronę przy ewentualnym poszukiwaniu pracy. Inne cechy, które uczestnicy badania uważają za swoje atuty, świadczą o ich gotowości do dostosowywania się do oczekiwań pracodawcy. Chęć zdobywania nowych umiejętności deklaruje 44 proc. badanych, zgodę na pracę po godzinach 38 proc., a gotowość pracy w innym niż dotychczasowy zawodzie 31 proc. respondentów. Natomiast swoje słabe strony Polacy widzą najczęściej w braku konkretnych umiejętności — nieznajomości języków obcych (54 proc. wskazań) i nieumiejętności obsługi komputera (47 proc.). Niemal 2/5 respondentów za swoją piętę achillesową uznało posiadane wykształcenie. Ciekawe jest, że postrzeganie mocnych stron wyraźnie zależy od wieku. Najmłodsi respondenci (w wieku 15-24 lat) z reguły potrafią wskazać znacznie więcej atutów. Chociaż nie mają doświadczenia zawodowego, rekompensują to sobie zaletami, których brakuje starszym — wykształceniem i umiejętnościami. Większość badanych (71 proc.) poniżej 25 roku życia uważa za atut swój wiek. Ponad połowa respondentów z tej grupy wiekowej uznała, że może się pochwalić pracodawcy umiejętnością obsługi komputera, a nieco mniej niż 50 proc. — także wykształceniem i znajomością języków obcych. Młodzi są skłonni do zdobywania nowych umiejętności (60 proc.) i pracy po godzinach (47 proc.), jednak jeszcze większą dyspozycyjność deklarują osoby w wieku 25-40 lat. Ta grupa wiekowa nie czuje się tak dobrze wykształcona jak dwudziestolatkowie, więc rekompensuje to gotowością dostosowywania się do potrzeb rynku. Respondentom po czterdziestce jest za to trudniej wskazywać na własne atuty na rynku pracy. Jest to zazwyczaj doświadczenie zawodowe (69 proc.) oraz zgoda na zostawanie w pracy po godzinach (47 proc.).

Prezentowane dane są wynikiem pierwszej fali badania, które prowadzone będzie cyklicznie, co pół roku. Zamiarem jego autorów jest opisywanie przemian, jakie zachodzą wraz ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą kraju, oraz stworzenie narzędzia dla kształtowania polityki sprzyjającej aktywizacji zawodowej Polaków. Dodatkowo, na podstawie wyników uzyskanych w badaniu, tworzone będą indeksy optymizmu i aktywności Polaków. Indeks optymizmu opisuje, jak respondenci oceniają własne szanse na znalezienie pracy w ciągu pół roku. Do jego konstrukcji użyto pytań zadawanych zarówno osobom aktualnie mającym pracę, jak i bezrobotnym deklarującym chęć podjęcia stałej pracy. Wartość indeksu optymizmu, który może przyjmować wartości od -1 do 1, w marcu 2002 r. była ujemna i wyniosła -0,124. Natomiast indeks aktywności obrazuje ilość działań, jakie podejmują osoby zainteresowane znalezieniem pracy na rzecz zwiększenia swoich szans na rynku pracy oraz działań, jakie gotowe byłyby podjąć osoby obecnie pracujące w wypadku utraty pracy. W marcu 2002 r. indeks ten miał wartość 0,586 na skali od 0 do 1.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Karolina Guzińska

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Wykształcenie jest piętą achillesową Polaków