Czytasz dzięki

Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych mają być transparentne, a decydować o nich będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • Materiał partnera
opublikowano: 31-08-2020, 16:59

Do 31 sierpnia spółki giełdowe zobowiązane są przyjąć uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) politykę wynagradzania zarządu i rady nadzorczej.

Termin ustawowy minął wprawdzie w czerwcu tego roku, ale z uwagi na epidemię Ministerstwo Finansów dało na to spółkom dodatkowe dwa miesiące, wydając stosowne rozporządzenie.

Zobacz więcej

Dr Karol Raźniewski, associate partner w People Advisory Services, EY Polska.

Obowiązki spółek publicznych

Głównymi postanowieniami Ustawy poza poddaniem pod głosowanie WZA są:

  • obowiązek określenia zasad ustalania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w treści polityki,
  • publikacja corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przygotowanego przez Radę Nadzorczą,
  • poddanie sprawozdania z wynagrodzeń badaniu biegłego rewidenta.

Zgodnie z ustawą polityka powinna określać m.in.:

  • sposób uwzględnienia warunków pracy i płacy pracowników spółki przy ustanawianiu polityki wynagradzania menedżerów,
  • kryteria przyznawania wynagrodzeń zmiennych w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, w tym interesów społecznych i ochrony środowiska,
  • wskazanie sposobu, w jaki polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki.

Z kolei sprawozdanie rady nadzorczej powinno obejmować m.in. imienne informacje o wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń menedżerskich oraz odniesienie do wyników spółki i średniego wynagrodzenia pracowników.

Jakie działania należy podjąć?

W praktyce ustawa nakłada na spółki publiczne obowiązek modyfikacji funkcjonujących polityk wynagradzania oraz praktyk w zakresie sprawozdawczości wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej. Polityka wynagrodzeń oraz sprawozdanie muszą zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Ponadto rady nadzorcze będą musiały przygotowywać sprawozdania z funkcjonowania polityki.

Nie wszystkie zapisy ustawowe są jednoznaczne, dlatego przewagę będą mieli ci członkowie rad, którzy mają doświadczenie w konstruowaniu i weryfikowaniu takich polityk. Na końcu całość zbada biegły rewident. Za nieprzestrzeganie tych przepisów, nierzetelne przygotowanie polityki, sprawozdanie lub ich nieopublikowanie ustawa przewiduje sankcje nakładane na osoby odpowiedzialne za poszczególne działania.

Dotychczasowa praktyka spółek giełdowych w zakresie wynagrodzeń menedżerskiej jest niejednolita. Pokazuje to także raport przygotowany przez EY i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane