Wyniki spółki ABC Data powyżej przewidywań

Materiał partnera
opublikowano: 13-11-2017, 11:33
aktualizacja: 13-11-2017, 11:40

W III kwartale 2017 r. ABC Data podwoiła EBITDA i potroiła zysk netto. Zarząd spółki widzi w tym materializację wyników, które zaplanował w strategii na lata 2016–18, a także obiecujący prognostyk na przyszłość

Grupa Kapitałowa ABC Data zakończyła III kwartał 2017 r. ponad dwukrotnym wzrostem EBITDA i zysku operacyjnego EBIT oraz aż trzykrotną zwyżką zysku netto rok do roku. W tym okresie spółka wypracowała 15,7 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA, 14,3 mln zł EBIT i 9,2 mln zł zysku netto. Jednak zarząd spółki jest najbardziej zadowolony z dalszego zwiększenia rentowności sprzedaży i z uzyskania marży w wysokości ponad 6 proc.
W III kwartale 2017 r. Grupa ABC Data zwiększyła przychody ze sprzedaży do poziomu 1 117 mln zł. Oznacza to wzrost o 2 proc. rok do roku. W tym okresie spółka wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 66,9 mln zł, czyli o 8 proc. wyższy względem analogicznego okresu roku 2016. Wskutek konsekwentnej eliminacji transakcji niskomarżowych, w III kwartale 2017 r. marża ze sprzedaży wzrosła do poziomu 6 proc. wobec 5,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.
— Koncentrujemy się na jakości oferty produktowej i nie nastawiamy się na pełne magazyny, jak dawniej, czy jak u tych dystrybutorów, którzy jeszcze nie zauważyli, że rynek się zmienia i boleśnie dziś weryfikuje każdą skłonność dystrybutora do nadpodaży — mówi Andrzej Kuźniak, wiceprezes ABC Data.

Strategia działa
W III kwartale 2017 r. spółka wypracowała dwukrotnie wyższy niż przed rokiem zysk z działalności operacyjnej EBIT. Wynik ten ukształtował się na poziomie 14,3 mln zł wobec 6,3 mln zł rok wcześniej. Po trzech pierwszych kwartałach 2017 r. EBIT wzrósł o 57 proc. rok do roku, do poziomu 26,9 mln zł (po wyłączeniu wyniku netto z transakcji dotyczącej spółki Bizneslink, rozpoznanego w I kwartale 2016 r.).
Z kolei EBITDA wyniosła w trzecim kwartale 2017 r. 15,7 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost wobec 6,9 mln zł w trzecim kwartale 2016 r. W ciągu zaś trzech kwartałów 2017 r. wzrosła o 62 proc., do poziomu 30,8 mln zł, w porównaniu z trzema pierwszymi kwartałami 2016 r. (po wyłączeniu wyniku netto z transakcji dotyczącej spółki Bizneslink, rozpoznanego w I kwartale 2016 r.). W pierwszych trzech kwartałach Grupa ABC Data (po wyłączeniu spółki S4E) zmniejszyła poziom kosztów sprzedaży o 8 proc. i kosztów ogólnego zarządu o 2 proc.
— Wyniki ABC Data to konkretny dowód na to, że strategia koncentracji na wysokomarżowych transakcjach, przyjęta przez nas jeszcze w połowie 2016 r., przynosi wymierne rezultaty. Więcej — one przekraczają nasze założenia. W efekcie co kwartał możemy pochwalić się rosnącym poziomem rentowności, i tak znacznie wyższej niż rynkowe standardy, a jest to przecież kluczowy parametr dla branży dystrybucji — mówi Ilona Weiss, prezes ABC Data.

Krok od wypłaty dywidendy
Po ogłoszeniu wyników za III kwartał 2017 r. akcjonariusze spółki mają powody do zadowolenia. Spełniły się bowiem warunki formalne wypłaty dywidendy zaliczkowej za rok 2017, określone przez zarząd w maju 2017 r. Warunki te to uzyskanie zysku netto po pierwszej połowie 2017 r., osiągnięcie co najmniej 10 mln zł jednostkowego zysku netto po trzech kwartałach 2017 r. (spółka faktycznie wypracowała prawie trzykrotnie wyższy zysk netto w tym okresie), zgoda rady nadzorczej, zgoda ZWZ i utworzenie kapitału rezerwowego na poczet zaliczki na dywidendę oraz decyzja ZWZ spółki i rejestracja zmiany statutu spółki w rejestrze przedsiębiorców w KRS.
— W latach 2011–15 nasza spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom łącznie 189 mln zł dywidendy. Daje to stopę dywidendy sięgającą 9,9 proc., czyli najwyższą wśród spółek dywidendowych warszawskiego parkietu. Jest wielce prawdopodobne, że wyniki osiągnięte przez naszą spółkę w 2017 r. umożliwią nam kontynuowanie dotychczasowej praktyki dywidendowej — wyjaśnia Ilona Weiss.

Ekspansja zagraniczna
Grupa ABC Data utrzymuje silną pozycję na rynkach dystrybucji IT w Europie Środkowej i Wschodniej. W trzecim kwartale 2017 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży na większości rynków w krajach tego regionu, w których jest bezpośrednio obecna. Największą dynamikę sprzedaży w tym okresie osiągnęła na Węgrzech (+11 proc. wzrostu sprzedaży r/r), na Litwie (+7 proc.) oraz w Rumunii (+6 proc.). Wyższym przychodom towarzyszyło też osiągnięcie wyższej, niż w poprzednich okresach, marży ze sprzedaży na rynkach regionu CEE — przewyższa ona średnią marżę rynkową. Spółka sukcesywnie poszerza tam kanały sprzedaży oraz zwiększa zarówno liczbę klientów, jak i liczbę dostępnych produktów.
Od roku ABC Data systematycznie poszerza ofertę produktów Xiaomi. Obecnie w portfolio spółki, poza smartfonami, znajdują się także inne produkty chińskiego producenta (oczyszczacze powietrza, odkurzacze, minidrony, akcesoria itd.). Smartfony marki Xiaomi zdobywają rynek i sukcesywnie rośnie ich udział w rynku, zarówno w Polsce, jak i innych krajach regionu środkowej i wschodniej Europy.
— Zgodnie z zapowiedziami systematycznie rozbudowujemy kanały sprzedaży w kolejnych krajach — po Litwie wprowadziliśmy produkty Xiaomi do sprzedaży w pozostałych krajach bałtyckich, na Łotwę i do Estonii. Z kolei w październiku br. rozpoczęliśmy dystrybucję w Rumunii — mówi Andrzej Kuźniak.
Ich udział w rynku handlu detalicznego w Polsce wynosi już 7,5 proc., a na rynku litewskim 7,1 proc. — wynika z danych GfK.
— Wyniki te pokazują, że jakość Xiaomi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, ale też dowodzą, że ABC Data, jako pierwszy oficjalny dystrybutor tej marki w Unii Europejskiej, jest dla chińskiego dostawcy cennym partnerem biznesowym — komentuje Andrzej Kuźniak.

Strategia przyszłości
Wiele wskazuje na to, że również ostatni, IV kwartał 2017 r. będzie udany dla ABC Data. — Świadczą o tym chociażby nasze szacunkowe przychody ze sprzedaży wypracowane w październiku tego roku. Są one identyczne jak przed rokiem — wyniosły 470 mln zł — zaznacza Ilona Weiss. Spółka podtrzymuje tym samym prognozy wyników na 2017 r., które zakładają wypracowanie prawie 4,5 mld zł przychodów ze sprzedaży, 50,5 mln zł EBITDA oraz 27,7 mln zł zysku netto. Wyznaczone na 2017 r. poziomy EBITDA i EBIT są o ponad 10 mln zł wyższe (każdy z nich) niż osiągnięte w 2016 r. Obecnie ABC Data kontynuuje działania mające na celu rozwój obszarów zdefiniowanych jako kluczowe dla osiągnięcia wzrostu wartości spółki w horyzoncie długoterminowym — mobile, usługi z wartością dodaną, cloud oraz usługi e-commerce.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Wyniki spółki ABC Data powyżej przewidywań