Wytwarzanie ciepła mniej opłacalne

Barbara Warpechowska
22-09-2016, 22:00

Rynek ciepła w Polsce w 2015 r. był wart ponad ćwierć miliarda złotych.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) opublikował właśnie raport „Energetyka cieplna w 2015 roku”. To już kolejna edycja badania. Wynika z niej, że na regulowanym rynku ciepła działały 443 przedsiębiorstwa posiadające udzielone przez prezesa URE koncesje na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło. Udział w badaniu wzięło 435 z nich. W pierwszym, w 2002 r., uczestniczyło 849 firm. Systematyczne zmniejszanie się liczby koncesjonowanychprzedsiębiorstw wynika ze zmian prawnych oraz przekształceń własnościowych i organizacyjnych w ciepłownictwie. W 2015 r. zanotowano zarówno wzrost przychodów, jak i kosztów sektora w porównaniu z rokiem poprzednim, odpowiednio o 3,9 proc. i o 6,2 proc. Wynik finansowy brutto ciepłownictwa wyniósł w ubiegłym roku około 256,2 mln zł. Obniżenie jego wartości wiąże się również z obniżeniem rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wskaźnik rentowności sektora w 2015 r. ukształtował się na poziomie 1,46 proc. i był niższy o 2,17 pkt. proc. niż rok wcześniej.

Analizy pokazują bardzo duży spadek zatrudnienia. W latach 2002-15 ciepłownictwo zredukowało zatrudnienie o 48 proc. To efekt racjonalizacji kosztów działalności oraz postępu technologicznego. Tylko w ubiegłym roku zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 1500 etatów. W branży pracuje ponad 30 tys. pracowników. W 2015 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa wytworzyły, łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych, 394,1 tys. TJ ciepła. Ponad 63 proc. (227,7 tys. TJ) powstało w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Jednak tylko jedna czwarta wytwórców ciepłauczestniczących w badaniu produkuje ciepło w kogeneracji. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2015 r. podstawowym paliwem był węgiel kamienny. Należy jednak podkreślić, że systematycznie wzrasta udział paliw stosowanych w jednostkach wytwórczych zaliczanych do OZE. Szczególnie wyróżnia się pod tym względem biomasa, której udział w produkcji ciepła w 2015 r. wyniósł 7,4 proc. Przedsiębiorstwa ciepłownicze charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem form organizacyjno-prawnych i własnościowych oraz stopnia zaangażowania w wytwarzanie ciepła. Ponadto, w badanym okresie odnotowano wśród nich zróżnicowanie wielkości produkcji i sprzedaży ciepła pochodzącego zarówno ze źródeł własnych, jak też ciepła kupowanego od innych producentów. Wytwórcy ciepła korzystają ze źródeł różnej wielkości z przewagą źródeł małych do 50 MW (57,1 proc.). Tylko jedenaście koncesjonowanych przedsiębiorstw dysponowało mocą osiągalną swoich źródeł przekraczającą 1000 MW, a ich łączna moc osiągalna stanowiła ponad jedną czwartą mocy wszystkich źródeł koncesjonowanych. Firmy te produkowały również energię elektryczną. Spośród badanych przedsiębiorstw w 2015 r. 8,7 proc. nie posiadało koncesjonowanych źródeł ciepła. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Barbara Warpechowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Wytwarzanie ciepła mniej opłacalne